Přejít k obsahu

Okresní soud v Chrudimi

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Ke stažení

Opatrovnické

Návrhy jednoho z rodičů

Návrh na souhlas k právnímu jednání za dítě (vzor)

Návrh na úpravu styku

Návrh na zahájení řízení ve věci péče a výživy nezletilých dětí za manželství a po rozvodu

Návrh rodičů na zahájení řízení ve věci péče a výživy nezletilých dětí za manželství

Návrh ve věci péče a výživy nezl. dětí, nežijí-li rodiče spolu (nesezdaní rodiče)

Návrh ve věci péče a výživy nezl. dětí po rozvodu manželství rodičů

Návrh na zahájení řízení o změnu péče a výživy

Návrh na zahájení řízení o snížení výživného

Návrh na zahájení řízení o zvýšení výživného

 

Společné návrhy rodičů

Společný návrh rodičů na zahájení řízení ve věci péče a výživy nezletilých dětí za manželství a po rozvodu

Společný návrh rodičů na zahájení řízení ve věci péče a výživy nezl. dětí za manželství

Společný návrh rodičů ve věci péče a výživy nezl. dětí, nežijí-li rodiče spolu (nesezdaní rodiče)

Společný návrh rodičů ve věci péče a výživy nezl. dětí po rozvodu manželství rodičů

Společný návrh rodičů na zahájení řízení o změnu péče a výživy

 

Doplňující formuláře

Návrh na omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka

Prohlášení příbuzného

Poučení

Dotaz u zaměstnavatele o výdělku a příjmech pro účely určení výživného

Zpráva opatrovníka o opatrovanci

 

Dědické řízení

Žádost o dodatečné projednání dědictví (nově nalezený majetek)

 

Trestní řízení

Žádost o zahlazení odsouzení

Žádost o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti – řízení motorových vozidel

 

Všeobecné formuláře

Žádost o výpis věcí vedených u Okresního soudu v Chrudimi

Žádost o osvobození od poplatků

Prohlášení fyzické osoby

Prohlášení právnické osoby