Rejstřík sdělení

Ilustrační obrázek

 

1/2024

Sdělení č. 1/2024 Ministerstva spravedlnosti ze dne 1. února 2024, č. j. 17/2024-OSKJ- MET, o aktualizaci vzorů „tr.ř., o.s.ř., z.ř.s., k.ř., d.ř. a s.ř.s.“, doporučených pro použití v trestním a občanském soudním řízení a v soudním řízení správním

2/2024

Sdělení č. 2/2024 Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. 6. 2024, č. j. 47/2024-OSKJ-MET, o vydání seznamu zdravotnických zařízení, která přijímají pacienty k ochrannému léčení ústavnímu, věznic zajišťujících ochranné léčení během výkonu trestu odnětí svobody a přehledu vybraných zdravotnických zařízení, v nichž lze vykonávat ochranné léčení ambulantní

3/2024

Sdělení č. 3/2024 Ministerstva spravedlnosti ze dne 28. května 2024, č. j. 25/2024–OSKJ–MET, o aktualizaci vzorů tr. ř. a k. ř. doporučených pro použití v trestním řízení

4/2024

Sdělení č. 4/2024 Ministerstva spravedlnosti ze dne 27. června 2024, č. j. 52/2024–OSKJ–MET, o aktualizaci vzorů o. s. ř. doporučených pro použití v občanském soudním řízení

5/2024

Sdělení č. 5/2024 Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. července 2024, č. j. 56/2024–OSKJ–MET, o vydání nového vzoru o. s. ř. doporučeného pro použití v občanském soudním řízení

1/2022

Sdělení č. 1/2022 Ministerstva spravedlnosti ze dne 1. 3. 2022, č.j. 17/2022-OSKJ-MET, o vydání Metodické pomůcky pro soudy, která se týká plnění vyrozumívacích povinností soudů vůči ostatním orgánům veřejné moci v trestní agendě

1/2021

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 1/2021 ze dne 4. 2. 2021, č. j.: MSP-17/2021-ODKA-ORG/2, o vydání dalších vzorů „k. ř." doporučených pro použití v trestním řízení a v občanském soudním řízení

1/2020

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 1/2020 ze dne 30. 7. 2020, č. j. 5/2020-ODKA-ORG/1,o vydání dalších vzorů „tr. ř." a „z. ř. s." doporučených pro použití v trestním řízení a v občanském soudním řízení

2/2020

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 2/2020 ze dne 21. 9. 2020, č. j.: MSP-442/2020-OOJ-SO/2, o zrušení notářských úřadů

Příloha

3/2020

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 3/2020 ze dne 15. 10. 2020, č. j. 5/2020-ODKA-ORG/18, o vydání dalšího vzoru „tr. ř." doporučeného pro použití v trestním řízení

4/2020

Sdělení č. 4/2020 Ministerstva spravedlnosti ze dne 26. 11. 2020, č. j. 101/2020-POOS-SP/2, o vydání Metodického návodu k postupu soudů při pseudonymizaci osobních údajů a dalších informací v soudních rozhodnutích pro účely jejich zveřejňování s ohledem na zásady ochrany osobních údajů

Příloha

1/2019

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 1/2019 ze dne 15. 8. 2019, č. j. 12/2017-OJD-ORG/78, o vydání vzorů „k. ř."

2/2019

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 2/2019 ze dne 30. 10. 2019, č. j. 92/2019-ODKA-ORG/12, o vydání dalších vzorů „tr. ř." a „o. s. ř.", doporučených pro použití v trestním a v občanském soudním řízení a zrušení dvou vzorů „tr. ř."

3/2019

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 3/2019 ze dne 13. 12. 2019, č. j.: MSP-741/2019-OOJ-SO/2, o zrušení notářských úřadů

Příloha

1/2018

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 1/2018 ze dne 21. 3. 2018, č. j. 12/2017-OJD-ORG/51, o vydání vzorů „s. ř. s.", doporučených pro použití ve správním soudnictví

2/2018

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 2/2018 ze dne 1. 6. 2018, č. j. MSP-12/2017-OJD-ORG/57, o vydání dalších vzorů „tr. ř.", doporučených pro použití v trestním soudním řízení

3/2018

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 3/2018 ze dne 24. 9. 2018, č. j.: MSP-354/2018-OOJ-SO/16, o zrušení notářských úřadů

Příloha

1/2017

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 1/2017 ze dne 29. 12. 2017, č. j. 12/2017-OJD-ORG/43, o vydání vzorů „tr. ř., o. s. ř., z. ř. s., k. ř., d. ř.", doporučených pro použití v trestním a v občanském soudním řízení