Přejít k obsahu

Krajský soud v Českých Budějovicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Závazné formuláře pro insolvenční řízení

Závazné formuláře pro insolvenční řízení podle insolvenčního zákona (č. 182/2006 Sb.) a vyhlášky o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení (č. 191/2017 Sb.).

 

Závazné formuláře Krajského soudu v Českých Budějovicích:

 

1.    Vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky dlužníkem - Opatření č. 7 - příloha A

 

2.     Vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem (přezkoumáno u soudu) - Opatření č. 7 - příloha B1

 

3.     Vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem (přezkoumáno insolvenčním správcem) - Opatření č. 7 - příloha B2

 

4.     Vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky IS a dlužníkem (přezkoumáno u soudu) - Opatření č. 7 - příloha C1

 

5.     Vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky IS a dlužníkem (přezkoumáno insolvenčním správcem) - Opatření č. 7 - příloha C2

 

6.     Vyrozumění o popření pořadí pohledávky insolvenčním správcem (přezkoumáno u soudu) - Opatření č. 7 - příloha D1

 

7.     Vyrozumění o popření pořadí pohledávky insolvenčním správcem (přezkoumáno insolvenčním správcem) - Opatření č. 7 - příloha D2

 

8.    Propočet předpokládaného uspokojení nezajištěných věřitelů - Opatření č. 7 - příloha E

 

9.    Návrh na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli - Opatření č. 7 - příloha F

 

10.  Návrh distribučního schématu splátkového kalendáře (distribuční tabulka - „DITA") - Opatření č. 7 - příloha G

 

11.   Oznámení o změně v distribuční tabulce („ODITA") - Opatření č. 7 - příloha H