Krajský soud v Českých Budějovicích

Úřední deska

Na úřední desku jsou vyvěšována rozhodnutí soudu určená zákonem a úřední sdělení soudu.

Obsah informací zveřejněných na úřední desce soudu je v souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. zpřístupněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Úřední desky jsou umístěny:

- elektronická úřední deska  - u vstupu u orientační tabule

- úřední deska č. 1 a 2  - v přízemí proti dv. č. 4 (informační centrum)

 

 

infoDeska

 

Zde je odkaz na elektronickou úřední desku jednotlivých úseků Krajského soudu v Českých Budějovicích a pobočky v Táboře.