Přejít k obsahu

Okresní soud v Mostě

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Bankovní spojení

19-227491/0710 Příjmový účet pro náhrady nákladů řízení IBAN      CZ43 0710 0000...

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  Přijímání žádostí - Přijímání žádostí o informace Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném...

IPP

Pro přijímání stížností, oznámení a podnětů v oblasti korupce je zřízena e-mailová protikorupční adresa korupce@osoud.mst.justice.cz   ...

GDPR

  Notifikace pro veřejnost    Notifikace uchazeče o zaměstnání   Vnitřní předpisy:       č. 1/2018