Okresní soud v Mostě

Bankovní spojení

     Příjmové účty:

 Náhrady nákladů řízení:
     19-227491/0710 ČNB        IBAN      CZ43 0710 0000 1900 0022 7491

 Soudní poplatky:
     3703-227491/0710 ČNB    IBAN      CZ70 0710 0037 0300 0022 7491

 Pokuty a peněžité tresty:
     3762-227491/0710 ČNB    IBAN      CZ98 0710 0037 6200 0022 7491


    Depozitní účet:

 Zálohy na soudní řízení:
     
6015-227491/0710 ČNB     IBAN      CZ92 0710 0060 1500 0022 7491
 
 Platby z výkonu rozhodnutí:
      
6015-227491/0710 ČNB     IBAN      CZ92 0710 0060 1500 0022 7491
 
 Dražební jistiny:
     
6015-227491/0710 ČNB      IBAN      CZ92 0710 0060 1500 0022 7491

 Soudní úschovy: 
      6015-227491/0710 ČNB     IBAN      CZ92 0710 0060 1500 0022 7491