Okresní soud v Mostě

Infocentrum


 Objednání pro nahlížení do spisu: +420 477 104 711 nebo  infocentrum@osoud.mst.justice.cz

 Infocentrum se nachází v přízemí soudu. Poslední klient bude obsloužen 15 minut před koncem úředních hodin. 
     V době polední přestávky od 11:00 - 11:30 hodin je pokladna uzavřena a návrhy se nesepisují.
     V době polední přestávky do 11.00 do 11.30 hod. je Infocentrum a pokladna uzavřeny.
     Podání se přijímají v úředních hodinách Infocentra mimo polední přestávku.

 Infocentrum zajišťuje:

 • poskytování osobních, písemných a telefonických informací účastníkům řízení (např. informací o stavu řízení),
 • přijímání podání,
 • zprostředkování nahlížení do soudních spisů oprávněným osobám vč. pořizování kopií ze soudních spisů,
 • vyznačování doložek právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí okresního soudu, vyhotovování duplikátů rozhodnutí,
 • sepisování podání v případech, kde zákon (občanský soudní řád) ukládá soudům povinnost přijímat podání do protokolu,
 • pokladna.
 • pro nahlížení do spisu je nutné se předem objednat (telefonicky +420 477 104 711 nebo   infocentrum@osoud.mst.justice.cz).
  V případě, že se předem neobjednáte nebo pošlete žádost těsně před svojí návštěvou soudu, vystavujete se riziku, že nebude možné spis k nahlédnutí předložit a budete objednáni na pozdější termín.
  Budete-li žádat kopie listin ze spisů, je možno využít k tomuto účelu vlastní fotoaparát. V případě kopií pořízených soudem je pořízení kopií zpoplatněno podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích,
 • v důsledku zřízení Infocentra nejsou nadále služby zajišťované Infocentrem poskytovány soudními odděleními,
 • Infocentrum neposkytuje informace podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Důležité kontakty:

Justice - soudy, Veřejný rejstřík, Insolvenční rejstřík, Seznam znalců a tlumočníků, Infosoud, Elektronické dokumenty EPR a další.

Česká advokátní komora

Probační a mediační služba ČR: Středisko Most, Pionýrů 2921/11, Most (budova bývalého Magistrátu města Mostu - 1. patro), tel. č.: +420 733 788 968,
Mgr. Marie Jarolímová, úředník PMS ČR, vedoucí střediska 
email: mjarolimova@pms.justice.cz: předjednávání a realizace trestů obecně prospěšných prací, domácího vězení; podklady pro podmíněné zastavení trestního stíhání; pomoc obětem trestných činů

Okresní státní zastupitelství v Mostě Václava Řezáče 315, 434 76  Most, tel. č.: +420 477 759 111

Policie ČR: V. Řezáče 224/3, 434 01  Most, tel. č.: +420 974 438 111

Kontakt pro žádost, od kdy se odsouzený nachází ve věznici:
Generální ředitelství, Centrální evidence vězněných osob, pošt. př. 3, 140 67  Praha 4

Magistrát města Mostu: Radniční 1/2, 434 01  Most, tel. č.: +420 476 448 111

Městský úřad Litvínov: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, tel. č.: +420 476 767 600

Úřad práce ČR:  
Úřad práce Most: tř. Budovatelů 1988, 434 01  Most, tel. č: +420 950 137 111
Úřad práce Litvínov: U Zámeckého parku 2000, 436 01  Litvínov, tel. č.: +420 950 137 201
Úřad práce Litvínov: státní sociální podpora i hmotná nouze, U Zámeckého parku 2000, 436 01  Litvínov, tel.č.: +420 950 137 251

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště MostJ. Kubelíka 223, 434 01 Most, tel. č.: +420 476 446 311

Registr živnostenského podnikání

Exekutorská komora 

Diakonie Českobratrské církve evangelické - Lomená 47, 434 01  Most, u zastávky MHD 1. ZŠ
tel. č. +420 721 258 865