Okresní soud v Mostě

Základní informace

   
 

Naše poslání:
Okresní soud v Mostě zajišťuje v obvodu své působnosti prostřednictvím soudního řízení ochranu práv a svobod občanů a zájmů společnosti v souladu s platnými právními předpisy.

Naše vize:
Moderní a efektivní justiční služba veřejnosti.  
         
 

 GDPR

 Infocentrum

 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 Interní protikorupční program

 Poučení pro účastníky před vstupem do jednací síně 

 Vnitřní oznamovací systém a ochrana oznamovatelů (whistleblowing) 

 Základní informace o přístupnosti