Okresní soud v Mostě

Kontakty

   

Okresní soud v Mostě
Moskevská ul. 2
434 74 Most
IČO: 00024899

podatelna@osoud.mst.justice.cz
ISDS:  bueabp5

 INFOCENTRUM 
Tel:   +420 477 104 711 (všechny telefonické hovory jsou nahrávány)
Fax:  +420 477 104 712
 infocentrum@osoud.mst.justice.cz (objednání termínu k nahlížení do spisu)

 
Od 1. 7. 2024 akceptujeme možnost prokazování totožnosti eDokladem.
Ověřování bude probíhat v Infocentru a vzhledem k určité časové náročnosti tohoto úkonu doporučujeme dostavit se k soudnímu jednání s předstihem.
Děkujeme za spolupráci.

 INFORMACE O JEDNÁNÍ
 INFORMACE O ŘÍZENÍKolkové známky končí, jejich využití či odkup je možný jen do konce roku | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)

 

 Důležité oznámení:

Upozorňujeme všechny osoby, kterým byla pravomocně uložena povinnost zaplatit České republice - Okresnímu soudu v Mostě - náklady řízení,  peněžitý trest, pořádkovou pokutu, zálohu na provedení dokazování apod., že nebude-li pohledávka dobrovolně uhrazena do 30 dnů ode dne její splatnosti, bude předána k vymáhání Celnímu úřadu pro Ústecký kraj se sídlem Hoření 3540/7a, 400 11 Ústí nad Labem 11 nebo Celnímu úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem Koliště 17, 602 00 Brno, pokud jde o peněžité tresty.

K předání soudních pohledávek k vymáhání Celné správě ČR dochází od 1. 1. 2024 v souvislosti se zák. č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.


 Bankovní spojení  
 Elektronická podání
 Kontaktní osoby Okresního soudu v Mostě
 Žádosti o poskytnutí soupisu soudních řízení jsou k dispozici v sekci Formuláře
 Praktické odkazy na vyhledávání advokátů, notářů, znalců a tlumočníků, exekutorů (v sekci Různé)