Okresní soud v Litoměřicích

Základní informace

Budova   okresního   soudu   se   nachází  nedaleko   centra  Litoměřic.  Hlavní  vchod  do  budovy  je   z  ulice   Na  Valech.  Zdravotně postiženým občanům je  umožněn  bezbariérový vstup do budovy postranním vchodem (vchod  na  Úřad  práce Litoměřice - sociální  dávky).  Zde umístěným zvonkem  lze  přivolat  příslušníka  justiční  stráže, který  zajistí doprovod k výtahu.  K parkování  vozidel  lze využít  parkovací místa    na přilehlém parkovišti, parkoviště  je  opatřeno  parkovacími  hodinami. Při  vstupu  do budovy musí každý  návštěvník  projít  bezpečnostním rámem a příruční zavazadlo vložit na jedoucí pás rentgenového zařízení.

 

Základní informace o přístupnosti

 

Leták opatrovnické oddělení (rodiče)

 

Adresa:

Okresní soud v Litoměřicích

 

Na Valech 525/12

 

412 97 Litoměřice

 

IČ:
 


bezbariérový přístup do budovy je zajištěn

00024872

Telefon:

416 721 111, DS veyabpw

Fax:

416 732 384 - odd. trestní

 

 

                          

Adresa elektronické podatelny
   

 

podatelna@osoud.ltm.justice.cz 

- podání musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem

 

Informační leták k provozu a službám informačního centra

Informace o příjmu podání v elektronické podobě

 

 

Tiskový mluvčí

Mgr. Halka Lacinová - předsedkyně soudu

Telefon:

416 721 125

Fax:

 

E-mail:

hlacinova@osoud.ltm.justice.cz

 

 

Soudní exekutor v obvodu Okresního soudu v Litoměřicích :

JUDr. Ondřej Mareš

Adresa:

Exekutorský úřad Litoměřice

 

Masarykova 679/33

 

412 01   Litoměřice

Telefon:

416 732 472 

Web:

www.exekutor-ltm.cz

 

 

Kontaktní spojení:

Správa soudu : Ing. Pernicová Alena, ředitelka správy soudu - tel. 416 721 126, 
                         e-mail: apernicova@osoud.ltm.justice.cz

 

 

Informace a nahlížení do spisu zajišťuje informační centrum :

telefon : 416 721 129, 416 721 130, 737 244 577, e-mail : infocentrum@osoud.ltm.justice.cz

 

 

Bankovní spojení :

 

Soudní poplatek   je možno  uhradit bezhotovostně na účet č. 3703-628471/0710

 

Náklady řízení, náhrady za ustanovené obhájce apod. se hradí na účet č.19-628471/0710

 

Kauce, jistoty, narovnání, žádost o vydání předběžného opatření, zálohy na soudní řízení (např. zálohy na znalecký posudek) se hradí na účet č. 6015-628471/0710

 

Peněžité tresty, pokuty se hradí na účet č. 3762-628471/0710 

 

Variabilní symbol u všech plateb sdělí před provedením platby informační centrum, tel. 416721130 nebo účtárna soudu tel. 416721248. Bez variabilního symbolu může být platba nesprávně přiřazena.

 

 

 

Protikorupční linka Okresního soudu v Litoměřicích

Vaše podezření z korupčního jednání můžete sdělit prostřednictvím:

- protikorupční e-mailové adresy: korupce@osoud.ltm.justice.cz

- adresa pro poštovní styk:    

Okresní soud v Litoměřicích

správa soudu

Na Valech 525/12

412 97 Litoměřice

Uvítáme, jestliže poskytnete konkrétní, aktuální a ověřitelné informace  a sdělíte také kontakt na Vás.

 

Interní protikorupční program

Etický kodex

Etický kodex soudce

Vnitřní oznamovacísystém a ochrana oznamovatelů (whistlwblowing)

 

 

Seznam poradců - I.pololetí 2019

Seznam poradců - II.pololetí 2019

Seznam poradců - I.pololetí 2020

Seznam poradců - II.pololetí 2020

Seznam poradců - I.pololetí 2021

Seznam poradců - II.pololetí 2021

Seznam poradců - I.pololetí 2022

Seznam poradců - II.pololetí 2022

Seznam poradců - I.pololetí 2023

Seznam poradců - II.pololetí 2023