Okresní soud v Litoměřicích

O soudu

Budova Okresního soudu v Litoměřicích je postavena v roce 1908 jako justiční budova. V budově dnes sídlí okresní soud dále Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Úřad práce. Okresní soud se nachází v přízemí a v I.patře.

Adresa:

Okresní soud v Litoměřicích

 

Na Valech 525/12

 

412 97 Litoměřice

 

IČ:

 


bezbariérový přístup do budovy je zajištěn

00024872
 

Telefon:

416 721 111, DS veyabpw

Fax:

416 732 697- odd. opatrovnické

 

416 732 384 - odd. trestní

                          

Adresa elektronické podatelny
   

 

podatelna@osoud.ltm.justice.cz 

- podání musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem
 

 

Projekt

Snížení energetické náročnosti budovy Okresního soudu v Litoměřicích

V období od 24.1.2020 do 31.1.2021

Žádáme veřejnost o zvýšenou pozornost v blízkosti stavby.

 

 

Tiskový mluvčí

Mgr. Halka Lacinová - předsedkyně soudu

Telefon:

416 721 168

Fax:

416 732 697 - odd. opatrovnické

E-mail:

twipplerova@osoud.ltm.justice.cz

 

 

 

 

 

Kontaktní spojení:

Správa soudu : Ing. Pernicová Alena, ředitelka správy soudu - tel. 416 721 126, 
                          apernicova@osoud.ltm.justice.cz

 

 

Informace a nahlížení do spisu zajišťuje informační centrum :

telefon : 416 721 129, 416 721 130, 737 244 577, e-mail : infocentrum@osoud.ltm.justice.cz