Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Rozvrh práce

 

Platný od

Platný do

Soubor změn

»na rok 2024 01.05.2024   »č. 5
»na rok 2024 15.04.2024 30.04.2024 »č. 4
»na rok 2024 05.03.2024 14.04.2024 »č. 3
»na rok 2024 01.03.2024 04.03.2024 »č. 2
»na rok 2024 12.02.2024 29.02.2024 »č. 1
»na rok 2024 01.01.2024 11.02.2024  
 
»na rok 2023 29.11.2023 31.12.2023 »č. 10
»na rok 2023 01.11.2023 28.11.2023 »č. 9
»na rok 2023 18.09.2023 31.10.2023 »č. 8
»na rok 2023 01.09.2023 17.09.2023 »č. 7
»na rok 2023 01.08.2023 31.08.2023 »č. 6
»na rok 2023 28.06.2023 31.07.2023 »č. 5
»na rok 2023 29.05.2023 27.06.2023 »č. 4
»na rok 2023 02.05.2023 28.05.2023 »č. 3
»na rok 2023 21.02.2023 01.05.2023 »č. 2
»na rok 2023 01.02.2023 20.02.2023 »č. 1
»na rok 2023 30.01.2023 31.01.2023 »č. 1
»na rok 2023 01.01.2023 29.01.2023  

 

Rozvrhy práce obsahují zejména:

  • přehled úředních hodin,
  • přehled vedení soudu (předseda soudu a místopředseda),
  • popis způsobů přidělování návrhů,
  • přehled rozhodování dle soudních oddělení,
  • přehled podacích oddělení a přehled a náplň práce správy soudu.

 

Přílohy k rozvrhu práce obsahují zejména:

  • pravidla pro přidělování přísedících soudců,
  • rozdělení obvodů pro účely vyřizování opatrovnické agendy,
  • přístupy pracovníků do externích systémů.

Více v zákoně č. 6/2002 Sb., Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) - Oddíl 6 - Vnitřní organizace soudů a rozvrh práce.