Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Aktuální informace:

U P O Z O R N Ě N Í   -  na den 29. 05. 2024 vyhlásil odborový svaz justice výstražnou stávku (»info), z tohoto důvodu bude v uvedený den budova Okresního soudu v Havlíčkově Brodě uzavřena!

 

- více informací k možnosti urovnání konfliktu mezi dvěma nebo více osobami pod vedením mediátora, naleznete na webovém portálu - https://mediace.justice.cz,

- v případě řešení životních situací mohou pomoci informace zvřejněné na webovém portálu - https://justice.cz/pro-verejnost,

»Účty pro platby Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě

 

TECHNICKÉ INFORMACE:

- jako přenosné technické nosiče dat jsou pouze akceptovány CD, DVD a Blu-ray disky,

- před použitím technických nosičů je vhodné zvážit počet i velikosti souborů (případně komprimovat soubory do ZIP) a bude-li to možné, využít elektronické zaslání souborů,

- soubor (např. komprimovaný ZIP) nebo více (společně) elektronicky zasílaných souborů, mohou mít celkovou velikost do 100 MB (v případě Datové schránky), resp. 20 MB (v případě e-mailové zprávy) ,

- informaci o podporovaných formátech souborů naleznete na níže uvedeném odkazu "Podání návrhů a nahlížení do spisů",

- e-mailovou zprávu včetně příloh, zasílanou na podatelna@osoud.hbr.justice.cz, je možné šifrovat (např. prostřednictvím e-mailového klienta) a to certifikátem dostupným na odkazu "Kontakty".

 

_____________________________________________________________________________________________________

Informační centrum

 

Podání návrhu a nahlížení do spisů

 

Poučení pro vstup do jednacích síní a zajištění kontrol

         

Informace pro osoby se zdravotním postižením

 

Provozní řád objektu

 

Organizační struktura

         

Boj proti korupci a porušení práva EU

 

Etický kodex

 

Rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDPR (General Data Protection Regulation) - ochrana osobních údajů

»Analýza

»Informace účastníkům

»Notifikace webové stránky

»Zpřístupňování osobních údajů třetím stranám

 

§  Informace dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zveřejňování informací dle zákona č.106/1999 Sb. (dále jen „InfZ"), poskytuje žadateli na základě žádosti ředitelka správy soudu a to v pracovní době soudu.

Výroční zpráva Okresního soudu v Havlíčkově Brodě o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

»2023

»2022

»2021

»2020

 

 

»Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

»Informace o povinném subjektu.

 

...více věřejně dostupných informací naleznete v hlavní nabídce na odkazu E-JUSTICE (viz obr.).