Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Důležité informace k uvedeným formulářům:

- pro vylnění formuláře ve formátu PDF použijte aplikaci Adobe Acrobat Reader, obsahující poslední aktualizaci (»viz obr.),

- přehlednost formuláře usnadní nastavení pomocí menu Úpravy -> Předvolby -> Formuláře, zde zaškrněte všechny předvolby (»viz obr.) a potvrďte volbou OK.

- je-li žadatel/navrhovatel držitelem datové schránky platí, že podání formuláře prostřednictvím datové schránky nemusí být zásadně podepsáno elektronickým podpisem (více v ustanovení § 18 zákona č. 300/2008 Sb.) - držitel datové schránky může vyplněný formulář zaslat rovnou do datové schránky okresního soudu (ID datové schránky: hgjabnm),

- »pokyny pro vyplnění návrhu ve věcech nezletilých dětí.

 

Formuláře - opatrovnické oddělení:

Návrh na výkon rozhodnutí pro dlužné a běžné výživné

»formulář ve formátu PDF

Návrh na úpravu styku

»formulář ve formátu PDF

Návrh na zvýšení nebo snížení výživného

»formulář ve formátu PDF

Návrh na úpravu poměrů

»formulář ve formátu PDF

Návrh na omezení svéprávnosti

»formulář ve formátu PDF

Roční zpráva opatrovníka - vyúčtování správy jmění opatrovance

»formulář ve formátu PDF

Soupis spravovaného jmění opatrovance

»formulář ve formátu PDF

Formuláře - trestní oddělení:

Žádost o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti – řízení motorových vozidel

»formulář ve formátu PDF

Žádost o odklad výkonu trestu odnětí svobody nepřevyšujícího jeden rok podle § 323 trestního řádu (z jiných než zdravotních důvodů)

»formulář ve formátu PDF

Žádost o zahlazení odsouzení dle výpisu (opisu) z evidence Rejstříku trestů

»formulář ve formátu PDF

Žádost o uspokojení majetkového nároku*

»formulář ve formátu DOC

* na základě odsuzujícího rozsudku vydaného soudem v trestním řízení o trestném činu, v důsledku jehož spáchání vznikl oprávněné osobě majetkový nárok (»info).

Formuláře - ostatní:

Žádost o splátky, sociální a majetkové poměry

»formulář ve formátu PDF

»formulář pro ruční vyplnění