Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Veřejné zakázky

Odkazy na soudem používané elektronické nástroje na zadávání veřejných zakázek:

Uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., jsou uveřejňovány v »Registru smluv.