Přejít k obsahu

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Veřejné zakázky

Odkazy na soudem používané elektronické nástroje na zadávání veřejných zakázek:

 

Informace o zadávaných veřejných zakázkách soud zveřejňuje na následujících profilech zadavatele:

 

Uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., jsou uveřejňovány v Registru smluv.