Dvoustranné smlouvy

Přehled hlavních dvoustranných smluv o mezinárodní právní pomoci v oblasti trestní a civilní a dokumentů souvisejících

Vyhledávání států podle počátečních písmen:

A B C Č D Ď E F G H Ch I J K L M N Ň O PR Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž 

Pozn.: vždy je třeba přihlížet i ke zrušovacím ustanovením relevantních mnohostranných úmluv.

Afghánistán

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou (Praha, 22. 4. 1981; č. 33/1983 Sb., č. 96/2010 Sb. m. s.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních (Praha, 24. 6. 1981; č. 44/1983 Sb., č. 96/2010 Sb. m. s.)

Albánie

Konzulární úmluva mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou (Praha, 16. 1. 1959; č. 96/1960 Sb.)

Smlouva mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních (Praha, 16. 1. 1959; č. 97/1960 Sb.)

Alžírsko

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních (Alžír,
4. 2. 1981; č. 17/1984 Sb.)

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou (Alžír, 3. 7. 1985; č. 48/1987 Sb.)

Austrálie

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských (Londýn, 11. 11. 1924; č. 70/1926 Sb. z. a n., č. 152/1938 Sb. z. a n.) ve znění upraveném výměnou nót z roku 1972

Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Severního Irska (Praha, 15. 2. 1935; č. 178/1935 Sb. z. a n., č. 152/1938 Sb. z. a n.)

Prohlášení Ministerstva spravedlnosti České republiky o vzájemnosti ve věcech vymáhání výživného, včetně vzájemného uznávání rozsudků o výživném, ve vztahu k Australskému svazu

Bahamy

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Británie a Irska
o právní pomoci ve věcech občanských (Londýn, 11. 11. 1924; č. 70/1926 Sb. z. a n., č. 152/1938 Sb. z. a n., č. 18/1980 Sb.)

Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Severního Irska (Praha, 15. 2. 1935; č. 178/1935 Sb. z. a n., č. 152/1938 Sb. z. a n., č. 18/1980 Sb.)

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců z 11. 11. 1924 s Protokolem ze 4. června 1926 (č. 211/1926 Sb. z. a n., č. 39/2005 Sb. m. s.)

Belgie

Úmluva o řízení smírčím, rozhodčím a soudním mezi republikou Československou a královstvím Belgickým (Praha, 23. 4. 1929; č. 25/1931 Sb. z. a n.)

Prohlášení mezi Československem a Belgií o vzájemném bezplatném vydávání opisů listin osobního stavu žádaných v zájmu administrativním a ve prospěch nemajetných osob (Praha, 10. 3. 1948; č. 42/1949 Sb.)

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím (Brusel, 15. 6. 1976; č. 41/1979 Sb.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a obchodních (Praha, 15. 10. 1984; č. 59/1986 Sb.)

Bělorusko

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik (Moskva, 27. 4. 1972; č. 143/1973 Sb.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních (Moskva, 12. 8. 1982; č. 95/1983 Sb.)

Sdělení č. 79/2009 Sb.m.s. k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Běloruskem

Bosna a Hercegovina

Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávským k zamezení dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních (Praha, 24. 2. 1936; č. 24/1938 Sb. z. a n.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních (Bělehrad, 20. 1. 1964; č. 207/1964 Sb.)

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií (Praha, 10. 12. 1981; č. 42/1983 Sb.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody z 23. 5. 1989 (č. 473/1990 Sb.)

Sdělení č. 22/2008 Sb.m.s. k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou

Bulharsko

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou s Protokolem (Praha, 16. 3. 1972; č. 63/1974 Sb.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních (Sofie, 25. 11. 1976; č. 3/1978 Sb.)

Černá Hora

Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávským k zamezení dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních (Praha, 24. 2. 1936; č. 24/1938 Sb. z. a n.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních (Bělehrad, 20. 1. 1964; č. 207/1964 Sb.)

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií (Praha, 10. 12. 1981; č. 42/1983 Sb.)

Sdělení č. 99/2002 Sb.m.s. o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Svazové republiky Jugoslávie o sukcesi do dvoustranných mezinárodních smluv sjednané výměnou nót ze dne 2. července 2002 a 6. srpna 2002

Čínská lidová republika

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou (Peking, 5. 9. 1988; č. 97/1989 Sb.)

Dánsko

Rozhodčí smlouva mezi Československem a Dánskem (Praha, 30. 11. 1926; č. 7/1928 Sb. z. a n.)

Etiopie

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiopií (Addis Abeba, 13. 9. 1981; č. 119/1982 Sb.)

Fidži

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských (Londýn, 11. 11. 1924; č. 70/1926 Sb. z. a n., č. 152/1938 Sb. z. a n., č. 18/1980 Sb.)

Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Severního Irska (Praha, 15. 2. 1935; č. 178/1935 Sb. z. a n., č. 152/1938 Sb. z. a n., č. 18/1980 Sb.)

Francie

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Francouzskou republikou (Praha, 22. 1. 1969; č. 79/1971 Sb.)

Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, rodinných a obchodních (Paříž, 10. 5. 1984; č. 83/1985 Sb.)

Gambie

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských (Londýn, 11. 11. 1924; č. 70/1926 Sb. z. a n., č. 152/1938 Sb. z. a n., č. 18/1980 Sb.)

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců z 11. 11. 1924 s Protokolem ze 4. června 1926 (č. 211/1926 Sb. z. a n.)

Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Severního Irska (Praha, 15. 2. 1935; č. 178/1935 Sb. z. a n., č. 152/1938 Sb. z. a n., č. 18/1980 Sb.)

Gruzie

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních (Moskva, 12. 8. 1982; č. 95/1983 Sb.)

Sdělení č. 82/2009 Sb.m.s. k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Gruzií

Hongkong (Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky Hongkong)

Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob ze 4. 3. 2013 (č. 8/2015 Sb. m. s.)

Dohoda mezi Českou republikou a zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení ze 4. 3. 2013 (č. 14/2015 Sb. m. s.)

Dohoda mezi Českou republikou a zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech ze 4. 3. 2013 (č. 15/2015 Sb. m. s.)

Chorvatsko

Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávským k zamezení dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních (Praha, 24. 2. 1936; č. 24/1938 Sb. z. a n.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních (Bělehrad, 20. 1. 1964; č. 207/1964 Sb.)

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií (Praha, 10. 12. 1981; č. 42/1983 Sb.)

Sdělení č. 56/2000 Sb.m.s. o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv, sjednané výměnou nót ze dne 3. a 4. dubna 1997

Indie

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců z 11. 11. 1924 s Protokolem ze 4. června 1926 (č. 211/1926 Sb. z. a n., č. 22/1928 Sb. z. a n.)

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Indickou republikou (Dillí, 4. 12. 1974; č. 8/1980 Sb.)

Irák

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou (Praha, 16. 8. 1985; č. 81/1987 Sb.)

Itálie

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou (Praha, 10. 10. 1975; č. 42/1979 Sb.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních (Praha, 6. 12. 1985; č. 508/1990 Sb.)

Jemen

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou (Praha, 23. 3. 1984; č. 43/1986 Sb.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních (Praha, 19. 1. 1989; č. 76/1990 Sb.)

Jihoafrická republika

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských (Londýn, 11. 11. 1924; č. 70/1926 Sb. z. a n., č. 152/1938 Sb. z. a n., č. 18/1980 Sb.)

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců z 11. 11. 1924 s Protokolem ze 4. června 1926 (č. 211/1926 Sb. z. a n., č. 22/1928 Sb. z. a n.)

Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Severního Irska (Praha, 15. 2. 1935; č. 178/1935 Sb. z. a n., č. 152/1938 Sb. z. a n., č. 18/1980 Sb.) 

Kanada

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských (Londýn, 11. 11. 1924; č. 70/1926 Sb. z. a n., č. 152/1938 Sb. z. a n.) ve znění upraveném nótou z 5. 1. 1972

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců z 11. 11. 1924 s Protokolem ze 4. června 1926 (č. 211/1926 Sb. z. a n., č. 56/1929 Sb. z. a n.)

Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Severního Irska (Praha, 15. 2. 1935; č. 178/1935 Sb. z. a n., č. 152/1938 Sb. z. a n.)

Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 3. 11. 1997 (č. 129/2000 Sb. m. s., č. 76/2003 Sb. m. s.)

Prohlášení Ministerstva spravedlnosti České republiky o vzájemnosti ve věcech vymáhání výživného, včetně vzájemného uznávání rozsudků o výživném, ve vztahu ke kanadské provincii Newfoundland

Prohlášení Ministerstva spravedlnosti České republiky o vzájemnosti ve věcech vymáhání výživného, včetně vzájemného uznávání rozsudků o výživném, ve vztahu ke kanadské provincii Saskatchewan

Prohlášení Ministerstva spravedlnosti České republiky o vzájemnosti ve věcech vymáhání výživného, včetně vzájemného uznávání rozsudků o výživném, ve vztahu ke kanadskému teritoriu Yukon

Prohlášení Ministerstva spravedlnosti České republiky o vzájemnosti ve věcech vymáhání výživného, včetně vzájemného uznávání rozsudků o výživném, ve vztahu ke kanadské provincii Alberta

Prohlášení Ministerstva spravedlnosti České republiky o vzájemnosti ve věcech vymáhání výživného, včetně vzájemného uznávání rozsudků o výživném, ve vztahu ke kanadské provincii Manitoba

Kazachstán

Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech z 6. 6. 2013 (č. 55/2014 Sb. m. s.)

Keňa

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských (Londýn, 11. 11. 1924; č. 70/1926 Sb. z. a n., výměna nót z 15. 1. 1970)

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců z 11. 11. 1924 s Protokolem ze 4. června 1926 (č. 211/1926 Sb. z. a n., výměna nót dne 15. ledna 1970 a výměna nót v roce 1996)

Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Severního Irska (Praha, 15. 2. 1935; č. 178/1935 Sb. z. a n., č. 152/1938 Sb. z. a n., výměna nót z 15. 1. 1970)

Korejská lidově demokratická republika

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních (Pchjongjang, 11. 9. 1988; č. 93/1989 Sb.)

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou (Pchjongjang, 11. 9. 1988; č. 96/1989 Sb.)

Kosovo

Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávským k zamezení dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních (Praha, 24. 2. 1936; č. 24/1938 Sb. z. a n., č. 2/2011 Sb. m. s.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních (Bělehrad, 20. 1. 1964; č. 207/1964 Sb., č. 2/2011 Sb. m. s.)

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií (Praha, 10. 12. 1981; č. 42/1983 Sb., č. 2/2011 Sb. m. s.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody z 23. května 1989 (č. 473/1990 Sb.)

Kuba

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou (Havana, 7. 4. 1973; č. 14/1975 Sb.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních (Praha, 18. 4. 1980; č. 80/1981 Sb.)

Kypr

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou (Praha, 12. 5. 1976; č. 74/1979 Sb.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních (Nikósie, 23. 4. 1982; č. 96/1983 Sb.)

Kyrgyzstán

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik (Moskva, 27. 4. 1972; č. 143/1973 Sb.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních (Moskva, 12. 8. 1982; č. 95/1983 Sb.)

Sdělení č. 80/2009 Sb.m.s. k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Kyrgyzskou republikou

Laos

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou (Vientian, 15. 3. 1985; č. 46/1987 Sb.)

Lesotho

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských (Londýn, 11. 11. 1924; č. 70/1926 Sb. z. a n., č. 152/1938 Sb. z. a n., č. 18/1980 Sb.)

Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Severního Irska (Praha, 15. 2. 1935; č. 178/1935 Sb. z. a n., č. 152/1938 Sb. z. a n., č. 18/1980 Sb.)

Lucembursko

Úmluva o řízení smírčím, rozhodčím a soudním mezi republikou Československou a velkovévodstvím Lucemburským (Ženeva, 10. 9. 1929; č. 142/1930 Sb. z. a n.)

Maďarsko

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou s Protokolem (Budapešť, 16. 5. 1973; č. 50/1974 Sb.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou
o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních (Bratislava, 28. 3. 1989; č. 63/1990 Sb.)

Republika Severní Makedonie

Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávským k zamezení dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních (Praha, 24. 2. 1936; č. 24/1938 Sb. z. a n.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních (Bělehrad, 20. 1. 1964; č. 207/1964 Sb.)

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií (Praha, 10. 12. 1981; č. 42/1983 Sb.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody z 23. 5. 1989 (č. 473/1990 Sb.)

Sdělení č. 59/2000 Sb.m.s. o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a makedonskou vládou o sukcesi do smluv ze dne 6. 12. 1999

Moldávie

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik (Moskva, 27. 4. 1972; č. 143/1973 Sb.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních (Moskva, 12. 8. 1982; č. 95/1983 Sb.)

Sdělení č. 81/2009 Sb.m.s. k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Moldavskou republikou

Monako

Úmluva mezi Československem a knížectvím Monackým o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních z 22. prosince 1934 (č. 222/1936 Sb. z. a n.)

Mongolsko

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou (Ulánbátar, 3. 6. 1976; č. 47/1977 Sb.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o poskytování právní pomoci a o právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech (Ulánbátar, 15. 10. 1976; č. 106/1978 Sb.)

Nauru

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských (Londýn, 11. 11. 1924; č. 70/1926 Sb. z. a n., č. 152/1938 Sb. z. a n., č. 18/1980 Sb.)

Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Severního Irska (Praha, 15. 2. 1935; č. 178/1935 Sb. z. a n., č. 152/1938 Sb. z. a n., č. 18/1980 Sb.)

Německo

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních (Praha, 2. 2. 2000; č. 40/2002 Sb. m. s)

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957 a usnadnění jejího používání (Praha, 2. 2. 2000; č. 67/2002 Sb. m. s.)

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k  Evropské úmluvě o vydávání ze dne 13. prosince 1957 a usnadnění jejího používání (č. 67/2002 Sb.m.s.)

Smlouva  mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve  věcech trestních ze dne 20. dubna 1959 a usnadnění  jejího používání (č. 68/2002 Sb.m.s.)

Nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky z 19. června 2002 o změně v označení a příslušnosti orgánů uvedených v článcích 19 odst. 1 a 20 odst. 4 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání z 2. února 2000  (č. 126/2002 Sb. m. s.)

Nóta Velvyslanectví Spolkové republiky Německo z 5. 1. 2006 o změně v označení a příslušnosti orgánů uvedených v čl. 23 odst. 3 č. 2 písm. b) Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání (č. 30/2006 Sb.m.s.)

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí změně v označení a příslušnosti orgánů uvedených v článku 19 odst. 1 a v článku 20 odst. 4 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání z 2. února 2002 (č. 124/2005 Sb. m. s.)

Smlouva mezi Českou republikou a spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000 (č. 48/2016 Sb.m.s.)

Prohlášení Ministerstva spravedlnosti České republiky o vzájemnosti při uznávání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních ze strany Spolkové republiky Německo

Nizozemí

Smlouva o řízení soudním, rozhodčím a smírčím mezi Československem a Nizozemskem (Ženeva, 14. 9. 1929; č. 141/1930 Sb. z. a n.)

Nový Zéland

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských (Londýn, 11. 11. 1924; č. 70/1926 Sb. z. a n., č. 123/1926 Sb. z. a n., č. 60/1927 Sb. z. a n., č. 140/1927 Sb. z. a n., č. 12/1929 Sb. z. a n., č. 204/1930 Sb. z. a n., č. 47/1931 Sb. z. a n., č. 107/1931 Sb. z. a n., č. 146/1931 Sb. z. a n., č. 28/1932 Sb. z. a n.)

Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Severního Irska (Praha, 15. 2. 1935; č. 178/1935 Sb. z. a n., č. 218/1935 Sb. z. a n., č. 8/1936 Sb. z. a n., č. 47/1936 Sb. z. a n., č. 64/1936 Sb. z. a n., č. 117/1936 Sb. z. a n., č. 350/1936 Sb. z. a n., č. 78/1937 Sb. z. a n., č. /152/1938 Sb. z. a n., č. 156/1938 Sb. z. a n.)

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců z 11. 11. 1924 s Protokolem ze 4. 6. 1926 (č. 211/1926 Sb. z. a n., č. 22/1928 Sb. z. a n.)

Polsko

Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zamezení dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních (Varšava, 23. 4. 1925; č. 256/1925 Sb. z. a n.)

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou (Varšava, 9. 6. 1972; č. 83/1973 Sb.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních (Varšava, 21. 12. 1987; č. 42/1989 Sb., č. 206/1989 Sb.) ve znění Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a doplnění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních, podepsané ve Varšavě dne 21. prosince 1987 (Mojmírovce, 30. 10. 2003; č. 2/2006 Sb. m. s.)

Portugalsko

Dohoda mezi republikou Československou a republikou Portugalskou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských a obchodních (Lisabon, 23. 11. 1927; č. 22/1931 Sb. z. a n.)

Úmluva mezi republikou Československou a republikou Portugalskou o uznání a výkonu soudních rozhodnutí (Lisabon, 23. 11. 1927; č. 23/1931 Sb. z. a n.)

Rakousko

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vzájemném právním styku ve věcech občanskoprávních, o listinách a o právních informacích se Závěrečným protokolem (Praha, 10. 11. 1961; č. 9/1963 Sb.)

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o konzulárních stycích (Praha, 14. 3. 1979; č. 22/1981 Sb.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o právní pomoci ve věcech trestních (č. 90/1985 Sb.)

Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou  republikou  o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních (č. 113/1992 Sb.)

Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání z 13. 12. 1957 a o usnadnění jejího uplatnění (č. 2/1996 Sb.)

Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o právní  pomoci ve věcech trestních z 20. 4. 1959 a o usnadnění jejího uplatnění (č. 3/1996 Sb.)

Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. 4. 1959 (č. 65/2006 Sb. m. s.)

Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje

Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 (č. 20/2016 Sb. m. s.)

Rumunsko

Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, týkající se dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních (Bukurešť, 20. 6. 1934; č. 100/1936 Sb. z. a n., č. 172/1948 Sb.)

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou (Bukurešť, 9. 12. 1972; č. 64/1974 Sb.)

Smlouva o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem (Bukurešť, 11. 7. 1994; č. 1/1996 Sb.)

Rusko

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik (Moskva, 27. 4. 1972; č. 143/1973 Sb.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních (Moskva, 12. 8. 1982; č. 95/1983 Sb.)

Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem spravedlnosti České republiky a Ministerstvem spravedlnosti Ruské federace (Moskva, 13. 3. 2013; č. 32/2013 Sb. m. s.)

Řecko

Pakt o přátelství, řízení smírčím, rozhodčím a soudním mezi republikou Československou a republikou Řeckou (Praha, 8. 6. 1929; č. 157/1930 Sb. z. a n.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních (Athény, 22. 10. 1980; č. 102/1983 Sb.)

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou (Athény, 22. 10. 1980; č. 18/1985 Sb.)

Slovensko

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech (Praha, 29. 10. 1992; č. 209/1993 Sb.)

Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. 10. 1992 a jejího Závěrečného protokolu (Uherské Hradiště, 29. 10. 2012, č. 65/2014 Sb. m. s.) 

Slovinsko

Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávským k zamezení dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních (Praha, 24. 2. 1936; č. 24/1938 Sb. z. a n.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních (Bělehrad, 20. 1. 1964; č. 207/1964 Sb.)

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií (Praha, 10. 12. 1981; č. 42/1983 Sb.)

Sdělení č. 52/2000 Sb.m.s. o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o sukcesi do dvoustranných smluv, sjednané výměnou dopisů ze dne 17. a 18. května 1995

Spojené státy americké

Smírčí smlouva mezi republikou Československou a Spojenými Státy Severoamerickými (Washington, 16. 8. 1928; č. 72/1929 Sb. z. a n.)

Rozhodčí smlouva mezi republikou Československou a Spojenými Státy Severoamerickými (Washington, 16. 8. 1928; č. 73/1929 Sb. z. a n.)

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými (Praha, 9. 7. 1973; č. 28/1988 Sb.)

Smlouva mezi republikou Československou a Spojenými Státy Severoamerickými o vzájemném vydávání zločinců z 2. 7. 1925 (č. 48/1926 Sb. z. a n.)

Dodatková úmluva mezi republikou Československou a Spojenými Státy Americkými o vzájemném vydávání zločinců z 29. 4. 1935 (č. 185/1935 Sb. z. a n.)

Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné právní pomoci v trestních věcech ze 4. 2. 1998 (č. 40/2000 Sb. m. s.)

Dodatková úmluva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými z 16. 5. 2006 (č. 7/2010 Sb. m. s.; č. 26/2010 Sb. m. s.)

Druhá dodatková úmluva o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými z 16. 5. 2006 (č. 8/2010 Sb. m. s.; č. 27/2010 Sb. m. s.)

Prohlášení Ministerstva spravedlnosti České republiky o vzájemnosti ve věcech vymáhání výživného, včetně vzájemného uznávání rozsudků o výživném, ve vztahu ke Spojeným státům americkým (3. 5. 2000)

Srbsko

Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávským k zamezení dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních (Praha, 24. 2. 1936; č. 24/1938 Sb. z. a n.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných
a trestních (Bělehrad, 20. 1. 1964; č. 207/1964 Sb.)

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií (Praha, 10. 12. 1981; č. 42/1983 Sb.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody z 23. května 1989 (č. 473/1990 Sb.)

Sdělení č. 99/2002 Sb.m.s. o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Svazové republiky Jugoslávie
o sukcesi do dvoustranných mezinárodních smluv sjednané výměnou nót ze dne 2. července 2002 a 6. srpna 2002

Svazijsko

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských (Londýn, 11. 11. 1924; č. 70/1926 Sb. z. a n., č. 152/1938 Sb. z. a n., č. 18/1980 Sb.)

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců z 11. 11. 1924 s Protokolem ze 4. června 1926 (č. 211/1926 Sb. z. a n., výměna nót dne 11. 11. 1970)

Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Severního Irska (Praha, 15. 2. 1935; č. 178/1935 Sb. z. a n., č. 152/1938 Sb. z. a n., č. 18/1980 Sb.)

Sýrie

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou (Damašek, 23. 5. 1979; č. 101/1983 Sb.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních (Damašek, 18. 4. 1984; č. 8/1986 Sb.)

Španělsko

Smírčí a rozhodčí smlouva mezi Československou republikou a královstvím Španělským (Praha, 16. 11. 1928; č. 18/1930 Sb. z. a n.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských (Madrid, 4. 5. 1987; č. 6/1989 Sb.)

Švédsko

Smírčí a rozhodčí smlouva mezi republikou Československou a Švédskem (Praha, 2. 1. 1926; č. 176/1926 Sb. z. a n.)

Švýcarsko

Dohoda mezi republikou Československou a Švýcarskem o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských a obchodních (Bern, 21. 12. 1926; č. 9/1928 Sb. z. a n.)

Smlouva o řízení smírčím, soudním a rozhodčím mezi Československem a Švýcarskem (Ženeva, 20. 9. 1929; č. 104/1930 Sb. z. a n.)

Úmluva mezi republikou Československou a Švýcarskem o uznání a výkonu soudních rozhodnutí s Dodatkovým protokolem (Bern, 21. 12. 1926; č. 23/1929 Sb. z. a n.)

Thajsko

Dohoda mezi Českou republikou a Thajským královstvím o předávání pachatelů a spolupráci při výkonu trestních rozsudků z 26. 4. 2000 (č. 107/2002 Sb. m. s.)

Tunisko

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, o uznání a výkonu justičních rozhodnutí a o vydávání s Dodatkovým protokolem (Tunis, 12. 4. 1979; č. 40/1981 Sb.)

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou (Tunis, 12. 4. 1979; č. 44/1981 Sb.)

Turecko

Úmluva mezi republikou Československou a republikou Tureckou o vzájemných stycích v soudních věcech občanských a obchodních (Praha, 22. 8. 1930;  č. 75/1933 Sb. z. a n.)

Úmluva o řízení soudním, rozhodčím a smírčím mezi Československem a Tureckem (Ankara, 17. 3. 1931; č. 167/1932 Sb. z. a n.)

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou (Ankara, 15. 11. 1977; č. 33/1980 Sb.)

Uganda

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců z 11. listopadu 1924 s Protokolem ze 4. června 1926 (č. 211/1926 Sb. z. a n., Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Ugandskou republikou o potvrzení platnosti Smlouvy ze dne 11. listopadu 1924 mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců na území Ugandy z 12. června 1965)

Ukrajina

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik (Moskva, 27. 4. 1972; č. 143/1973 Sb.)

Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech (Kyjev, 28. 5. 2001; č. 123/2002 Sb. m. s.) ve znění Protokolu mezi Českou republikou a Ukrajinou, kterým se mění Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech (Praha, 14. 9. 2007; č. 77/2008 Sb. m. s.)

Sdělení č. 81/2000 Sb.m.s. o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o dvoustranných smluvních vztazích mezi Českou republikou a Ukrajinou, podepsaného dne 17. prosince 1998

Uzbekistán

Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských a trestních věcech (Taškent, 18. 1. 2002; č. 133/2003 Sb. m. s.)

Velká Británie

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských (Londýn, 11. 11. 1924; č. 70/1926 Sb. z. a n., č. 152/1938 Sb. z. a n., č. 18/1980 Sb.)

Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Severního Irska (Praha, 15. 2. 1935; č. 178/1935 Sb. z. a n., č. 152/1938 Sb. z. a n., č. 156/1938 Sb., č. 18/1980 Sb.)

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (Praha, 3. 4. 1975; č. 135/1976 Sb.)

Vietnam

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou (Hanoj, 14. 2. 1980; č. 15/1981 Sb.)

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních (Praha, 12. 10. 1982; č. 98/1984 Sb.)

Smlouva mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob č. 33/2019 Sb.m.s. (Hanoj, 7. 6. 2017)

Zambie

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců z 11. listopadu 1924 s Protokolem ze 4. června 1926 (č. 211/1926 Sb. z. a n.)

 

Výše uvedený smluvní přehled bude průběžně upravován ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, zejména ve vztahu k sukcesním otázkám.

Znění mezinárodních smluv vyhlášená ve Sbírce zákonů (do roku 2000) a ve Sbírce mezinárodních smluv (od roku 2000) lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx a
http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-mezinarodnich-smluv.aspx.