Městský soud v Brně

Všeobecné informace

GDPR - Základní informace pro subjekty osobních údajů

základní informace pro subjekty osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

 

Zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích v platném znění

zákon č. 549/1991 Sb. ze dne 5. prosince 1991, o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Poučení pro osoby vstupující do jednací síně

poučení pro osoby vstupující do jednací síně

 

Nahlížení do spisů

nahlížení do spisů je od 1. 1. 2013 umožněno v infocentru Městského soudu v Brně, dv. 021 - viz Základní informace - Infocentrum

 

Soudní komisaři (notáři)

seznam soudních komisařů (notářů) pro obvod Brno-město

 

Rozvrh pověřování soudních komisařů (notářů) v řízeních o pozůstalosti

rozvrh pověřování notářů jako soudních komisařů v řízeních o pozůstalosti pro obvod Brno-město

 

Soukromí exekutoři

seznam soukromých exekutorů pro obvod Brno-město