Okresní soud v Teplicích

Kontakty

 

Okresní soud v Teplicích
U Soudu 1450/11
416 64 Teplice

IČO: 00024902
DIČ: CZ00024902

datová schránka: 225abnd

e-mail elektronické podatelny: 
podatelna@osoud.tep.justice.cz 

 

Informace o soudních řízení (tzn. ověření aktuálního stavu věci)

   informace o jednání
   - informace o řízení

 

INFOCENTRUM 

Kontaktní údaje informačního centra jsou následující:
tel.: 417 599 111
e-mail: info@osoud.tep.justice.cz

Informační centrum zejména
- vyřizuje telefonické a osobní dotazy oprávněných osob ohledně vedených řízení,
- vykonává činnosti podatelny (příjem osobně doručených podání),
- vyznačuje doložky právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí,
- organizuje a realizuje nahlížení do soudních spisů a dohlíží nad jejich řádným průběhem,

Nahlížení do soudního spisu je nutné předem dohodnout na konkrétní termín (telefonicky, popř. písemně).

Pořizování kopií součástí spisu je zpoplatněno dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích - bezúplatně je však možno pořizovat kopie prostřednictvím vlastního fotoaparátu.