Přejít k obsahu

Okresní soud v Šumperku

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

​Opatření předsedkyně Okresního soudu v Šumperku přijaté s ohledem na Usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1108 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemí viru SARS CoV-2 a Usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1114 o přijetí krizového opatření ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona 
                   27 Spr 2321/2020 - text opatření

 

 

 

Kancelář pokladny Okresního soudu v Šumperku je pro veřejnost otevřena pouze pro neodkladné případy.

 

 

 

Podání doručená osobně se vkládají do sběrného koše umístěného za vstupními dveřmi do budovy Okresního soudu v Šumperku.

 

Žádáme účastníky řízení a veřejnost, aby upřednostňovali  písemnou, elektronickou či telefonickou formu komunikace se soudem.

 

Činnost infokanceláře se omezuje na úřední hodiny, a to ve dnech pondělí a středa v době
od 8:00 do 11:00 hodin a  od 13:00 do 15:00 hodin.

 

Nahlížení do spisů v infokanceláři bude umožněno pouze po předchozím objednání.  Maximální doba nahlížení do spisů oprávněnou  osobou se stanovuje na 30 minut. Po překročení této doby je zaměstnankyně infokanceláře oprávněna nahlížení do spisu ukončit.

 

Veřejnost může vstupovat do podatelny a informační kanceláře pouze jednotlivě.

 

Veřejnost z řad advokátů informujeme, že do odvolání nebudou soudem zapůjčovány taláry.

 

Informační kancelář

Informace o tom, zda jednání v konkrétní věci bylo zrušeno či nikoliv naleznete na webových stránkách: https://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp

 

 

Okresní soud v Šumperku
M. R. Štefánika 784/12
787 73  Šumperk

datová schránka: 35yabet
e-mail: podatelna@osoud.sup.justice.cz

 

Kontaktní osoby pro videokonference

Kontaktní osoby Okresního soudu v Šumperku

 

Elektronická podatelna

 

tel. +420 583 313 919 - informační kancelář
tel. +420 583 313 911 - spojovatelka
fax: +420 583 215 260
fax trestní odd. +420 583 313 949
tel. +420 583 313 925 - opatrovnické oddělení (nesporné)
tel. +420 583 313 928 - občanskoprávní oddělení (sporné)
tel. +420 583 313 931 - trestní oddělení
tel. +420 583 313 955 - pozůstalostní (dědické) oddělení
tel. +420 583 313 989 - exekuční oddělení (agenda EXE)
tel. +420 583 313 942 - exekuční oddělení (agenda E)
tel. +420 583 313 997, +420 583 313 959 - vymáhající úřednice