Okresní soud v Šumperku

Informační kancelář Okresního soudu v Šumperku

popis.Text

27Spr 1867/2024

SDĚLUJEME, ŽE 29. 5. 2024 SE VĚTŠINA ADMINISTRATIVNÍCH ZAMĚSTNANCŮ OKRESNÍHO SOUDU V ŠUMPERKU ZAPOJUJE DO VÝSTRAŽNÉ JEDNODENNÍ STÁVKY ZA navýšení platů zaměstnanců v justici o 15 % a vytvoření samostatných platových tabulek pro zaměstnance soudů.

Z TOHOTO DŮVODU BUDE CHOD SOUDU OMEZEN. ZCELA BUDE UZAVŘENA PODATELNA, POKLADNA A INFORMAČNÍ KACELÁŘ.

pODÁNÍ KE ZDEJŠÍMU SOUDU JE MOŽNÉ PODAT ELEKTRONICKY, NEBO PROSTŘEDNICTVÍM POSKYTOVATELE POŠTOVNÍCH SLUŽEB.

PŘÍPADNÉ INFORMACE PODAJÍ ZAMĚSTNANCI JUSTIČNÍ STRÁŽE.


Veřejnost může vstupovat do informační kanceláře pouze jednotlivě.
 

Informace o jednání: https://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp

 

Informační kancelář je umístěna v přízemí, číslo dveří 1a.

Kontaktní osoba:  Alena Matýsová
Telefon:                583 313 919
Fax:                       583 215 260
E-mail:                   info@osoud.sup.justice.cz  (pouze pro žádosti o informace, které zajišťuje informační kancelář)

                              Informační kancelář neposkytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Úřední hodiny informační kanceláře:
Pondělí       7:30 – 11:30         12:30 -  15:00
Úterý          7:30 – 11:30         12:30 -  15:00
Středa        7:30 – 11:30         12:30 -  16:00
Čtvrtek       7:30 – 11:30         12:30 -  15:00
Pátek         7:30 – 11:30        

V době od 11:30 hodin do 12:30 hodin je informační kancelář uzavřena. 

 

Informační kancelář zajišťuje:

- poskytování osobních, písemných a telefonických informací účastníkům řízení (např. informací o stavu řízení)
- příjem podání
- zprostředkování nahlížení do soudních spisů oprávněným osobám vč. pořizování kopií ze soudních spisů
- vyznačování doložek právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí okresního soudu, vyhotovování duplikátů rozhodnutí
- přístup do informačního systému veřejné správy a seznamu znalců a tlumočníků
- informace ze sazebníku soudních poplatků (platba v kolcích, složení jistiny)

 

Pro nahlížení do spisu  je vhodné se předem objednat (telefonicky na čísle 583 313 919 nebo prostřednictvím e-mailové adresy), a to nejpozději 1 den před plánovaným nahlížením do spisu. V případě, že se předem neobjednáte nebo pošlete žádost těsně před svojí návštěvou soudu, vystavujete se riziku, že nebude možné spis k nahlédnutí předložit a budete objednáni na pozdější termín. Budete-li žádat kopie listin ze spisů, je možno využít k tomuto účelu vlastní fotoaparát. V případě kopií pořízených soudem je pořízení kopií zpoplatněno podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

 

Objekt je střežen kamerovým systémem se záznamovým zařízením.

 

 

Důležité kontakty

JUSTICE

MEDIACE 

Česká advokátní komora

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Policie ČR

Probační a mediační služba ČR

Státní zastupitelství

Úřad práce ČR

IDOS