Okresní soud v Šumperku

Základní informace

 

Milostivé léto 3

justiční pohledávky

Informační kancelář

Informace o tom, zda jednání v konkrétní věci bylo zrušeno či nikoliv naleznete na webových stránkách: https://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp

 

Okresní soud v Šumperku
Důvod a způsob založení
Organizační struktura Okresního soudu v Šumperku

Příjem žádostí a dalších podání:

Návrh na vydání předběžného opatření - UPOZORNĚNÍ

Informace o příjmu podání v elektronické podobě 

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
- Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 24. 7. 2009, č. j. 13/2008-SOSV-SP
- sazebník  - Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 14. 7. 2011, č. j. 286/2011-OT-OSV
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

- zveřejněné odpovědi na žádosti o informace
- souhrnná zpráva vypovídající o poskytnutých soupisech soudních řízení, v nichž jako účastník řízení vystupuje konkrétní osoba

 

Ochrana osobních údajů GDPR
Interní protikorupční program, etický kodex soudců, etický kodex zaměstnanců
Rozpočet - údaje o rozpočtových a účetních informacích lze získat na informačním portálu Ministerstva financí
Způsob úhrady případných plateb
Seznam nejdůležitějších právních předpisů   Okresní soud v Šumperku nevydává žádné právní předpisy.
Mediace - webový portál 
Seznam exektorů
Seznam znalců a tlumočníků
Seznam notářů
Probační a mediační služba