Přejít k obsahu

Okresní soud v Šumperku

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Základní informace

 

Opatření předsedkyně Okresního soudu v Šumperku přijaté s ohledem na Usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1373 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemí viru SARS CoV-2 a Usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 200 č. 1375 a 1379 o přijetí krizového  a Doporučení Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k fungování soudů s ohledem na vyhlášený nouzový stav a krizová opatření přijatá vládou ČR ze den 17. 12. 2020, čj. MSP-15/2020-SDJ-SP/15  
 27 Spr 1502/2021 - text opatření

 

Žádáme účastníky řízení a veřejnost, aby upřednostňovali  písemnou, elektronickou či telefonickou formu komunikace se soudem.

 

Činnost infokanceláře se omezuje na úřední hodiny, a to ve dnech pondělí a středa v době
od 8:00 do 11:00 hodin a  od 13:00 do 15:00 hodin.

 

Nahlížení do spisů v infokanceláři bude umožněno pouze po předchozím objednání. Maximální doba nahlížení do spisů oprávněnou  osobou se stanovuje na 30 minut. Po překročení této doby je zaměstnankyně infokanceláře oprávněna nahlížení do spisu ukončit.

 

Veřejnost může vstupovat do podatelny a informační kanceláře pouze jednotlivě.

 

Veřejnost z řad advokátů informujeme, že do odvolání nebudou soudem zapůjčovány taláry.

 

Informační kancelář

Informace o tom, zda jednání v konkrétní věci bylo zrušeno či nikoliv naleznete na webových stránkách: https://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp

 

Okresní soud v Šumperku

Důvod a způsob založení

Organizační struktura Okresního soudu v Šumperku

Příjem žádostí a dalších podání

Informace o příjmu podání v elektronické podobě

Informace o bezbariérovém přístupu u Okresního soudu v Šumperku

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
- Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 24. 7. 2009, č. j. 13/2008-SOSV-SP
- sazebník  - Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 14. 7. 2011, č. j. 286/2011-OT-OSV
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Interní protikorupční program (aktualizace k 25. 6. 2020)

Způsob úhrady případných plateb

Seznam soudních exektorů

Seznam znalců a tlumočníků

Středisko probační a mediační služby v Šumperku