Okresní soud v Šumperku

Kontaktní osoby Okresního soudu v Šumperku

Telefonní ústředna
tel.: +420 583 313 911
fax: +420 583 215 260
datová schránka: 35yabet
e-mail: podatelna@osoud.sup.justice.cz
Kontaktní osoba: spojovatelka

Informační kancelář - informace týkající se soudního řízení včetně nahlížení do spisu
tel.: +420 583 313 919
fax: +420 583 215 260
datová schránka: 35yabet
e-mail: info@osoud.sup.justice.cz   (tato adresa neslouží pro příjem podání soudu)
Kontaktní osoba: Alena Matýsová, č.dv. 1a, 1. NP 

Tiskový mluvčí
tel.: +420 583 313 964
fax: +420 583 215 260
datová schránka: 35yabet
e-mail: posta@osoud.sup.justice.cz  (tato adresa neslouží pro příjem podání soudu)
Kontaktní osoba: Mgr. René Braun

Trestní oddělení
tel.: +420 583 313 931
fax: +420 583 313 949
datová schránka: 35yabet
e-mail: podatelna@osoud.sup.justice.cz
Kontaktní osoba: Alena Neumannová, Marcela Všetíčková

Občanskoprávní oddělení:
tel.: +420 583 313 928
fax: +420 583 215 260
datová schránka: 35yabet
e-mail: podatelna@osoud.sup.justice.cz
Kontaktní osoba: Dagmar Plačková

Exekuční oddělení:
tel.: +420 583 313 989 - agenda EXE
       +420 583 313 942 - agenda E
fax: +420 583 215 260
datová schránka: 35yabet
e-mail: podatelna@osoud.sup.justice.cz
Kontaktní osoba: Dana Klimešová (EXE), Jana Skřivánková (E)

Opatrovnické oddělení (odd. péče o nezl. děti, osoby omezené ve svéprávnosti)
tel.: +420 583 313 925
fax: +420 583 215 260
datová schránka: 35yabet
e-mail: podatelna@osoud.sup.justice.cz
Kontaktní osoba: Lenka Kožoušková, Jana Hrochová

Pozůstalostní oddělení:
tel.: +420 583 313 955
fax: +420 583 215 260
datová schránka: 35yabet
e-mail: podatelna@osoud.sup.justice.cz
Kontaktní osoba: Iva Vanýsková

Ing. Marián Todek - informatik okresního soudu
tel.: +420 583 313 956
fax: +420 583 215 260
datová schránka: 35yabet
e-mail: podatelna@osoud.sup.justice.cz
 

Zuzana Kolářová - dozorčí úřednice, správkyně aplikací
tel.: +420 583 313 953
fax: +420 583 215 260
datová schránka: 35yabet
e-mail: podatelna@osoud.sup.justice.cz