Přejít k obsahu

Okresní soud v Písku

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Základní informace

Okresní soud v Písku Důvod a způsob založení povinného subjektu Vedení Okresního soudu Předsedkyně Mgr. Martina Flanderová, Ph.D. ...

Sazebník úhrad za poskytování informací

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 14. 7. 2011, č. j. 286/2011-OT-OSV, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,...

Příjem žádostí a dalších podání

K přijímání veškerých písemných návrhů, podání a žádostí souvisejících s rozhodovací činností Okresního soudu v Písku je určeno Infocentrum okresního...