Přejít k obsahu

Okresní soud v Písku

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Úřední hodiny

 

Vzhledem k opatření předsedkyně soudu sp. zn. 22 Spr 47/2021 na základě usnesení vlády České republiky č. 1379 o přijetí krizového opatření ze dne 23. prosince 2020 ve spojení s usnesením vlády České republiky č. 12 o změně krizových opatření ze dne 7. ledna 2021 ZDE se ruší opatření sp. zn. 22 Spr 1470/2020 ze dne 28. 12. 2020. Nahlížení do spisů lze pouze v úředních hodinách v infocentru soudu po předchozím objednání.

 

 

ZRUŠENO: Vzhledem k opatření předsedkyně soudu sp. zn. 22 Spr 1470/2020 ze dne 28. prosince 2020 na základě usnesení vlády České republiky č. 1202 o přijetí krizového opatření ze dne 20. listopadu 2020 ve spojení k usnesením České republiky č. 1379 o přijetí krizového opatření ze dne 23. prosince 2020 ZDE se ruší opatření sp. zn. 22 Spr 1416/2020 ze dne 11. prosince 2020. Nahlížení do spisů lze pouze v úředních hodinách v infocentru soudu po předchozím objednání.

 

 

ZRUŠENO: Vzhledem k opatření předsedkyně soudu sp. zn. 22 Spr 1416/2020 ze dne 11. prosince 2020 na základě usnesení vlády České republiky č. 1202 o přijetí krizového opatření ze dne 20. listopadu 2020 ve spojení k usnesením České republiky č. 1295 o změně krizových opatření ze dne 10. prosince 2020 ZDE se ruší opatření sp. zn. 22 Spr 1315/2020 ze dne 20. listopadu 2020. Nahlížení do spisů lze pouze v úředních hodinách v infocentru soudu po předchozím objednání. 

 

 

ZRUŠENO: Vzhledem k opatření předsedkyně soudu sp. zn. 22 Spr 1315/2020 ze dne 20. listopadu 2020 na základě Usnesení Vlády České republiky č. 1202 o přijetí krizového opatření ze dne 20. listopadu 2020 ZDE se ruší opatření sp. zn. 22 Spr 1219/2020 ze dne 22. 10. 2020. Nahlížení do spisů lze pouze v úředních hodinách v infocentru soudu po předchozím objednání.

 

 

 

ZRUŠENO: Mimořádné opatření předsedkyně soudu sp. zn. 22 Spr 1219/2020  ze dne 22. 10. 2020 ke stažení.

 

ZRUŠENO: Pozor, změna úředních hodin. Aktuální úřední hodiny

 

 

ZRUŠENO: Vzhledem k opatření místopředsedkyně soudu sp. zn. 22 Spr 1052/2020  ze dne 9. 9. 2020 v souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 15757-2020-33/MIN/KAN zde se ruší opatření sp. zn. 22 Spr 1001/2020 ze dne 1. 9. 2020. Nahlížení do spisů lze pouze v infocentru soudu po předchozím objednání. Advokátní taláry se po dobu účinnosti tohoto opatření nepůjčují.

 

ZRUŠENO: Vzhledem k opatření místopředsedkyně soudu ze dne 1. 9. 2020 sp. zn. 22 Spr 1001/2020 v souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24. srpna 2020 č.j. MZDR-15757-31/MIN/KAN zde není možné zapůjčení advokátních talárů. Nahlížení do spisů lze pouze v infocentru soudu po předchozím objednání.

 

 

 

 

 

Infocentrum - doba pro styk s veřejností - UPOZORNĚNÍ - ZMĚNA !!!! - viz opatření předsedkyně soudu sp. zn. 22 Spr 47/2021

pondělí

 7:30 – 11:00   12:00 - 15:15

úterý

 7:30 – 11:00   12:00 - 15:15

středa

 7:30 – 11:00   12:00 - 16:15

čtvrtek

 7:30 – 11:00   12:00 - 15:15

pátek

 7:30 – 11:00   12:00 - 14:15

 

 

Pracovní doba 

pondělí

 7:00 – 15:30

úterý

 7:00 – 15:30

středa

 7:00 – 16:30

čtvrtek

 7:00 – 15:30

pátek

 7:00 – 14:30

 

 

 

 

Návštěvní dny u předsedkyně soudu

 

po předchozím objednání

 

 

Podatelna - UPOZORNĚNÍ - ZMĚNA !!!! - viz opatření předsedkyně soudu sp. zn. 22 Spr 47/2021

Podatelna přijímá podání v rozsahu pracovní doby.

 

 

Upozornění pro veřejnost

Cizím osobám (s výjimkou příslušníků policie, vězeňské a justiční stráže ve službě) je zakázáno do budovy soudu vnášet zbraně, střelivo a výbušniny. Při porušení tohoto zákazu justiční stráž zabrání vstupu do budovy. Vstup lze umožnit po odložení uvedených věcí ve služebně justiční stráže, nebo do schránek k tomuto účelu určených.