Okresní soud v Litoměřicích

2017

Rozvrh práce na rok 2017 je k nahlédnutí zde.
případně na úřední desce ve vestibulu budovy nebo
v kanceláři ředitelky správy soudu na čísle dveří 59 v I.patře budovy

Rozvrh pověřování notářů a určení notářů na rok 2017 je k nahlédnutí zde
Dodatek č. 1 je k nahlédnutí zde.

 

 

Změny  rozvrhu práce k 2.1.2017. 

Změny rozvrhu práce k 1.2.2017.

Změny rozvrhu práce k 1.3.2017.

Změny rozvrhu práce k 1.4.2017.

Změny rozvrhu práce k 1.5.2017.

Změny rozvrhu práce k 1.6.2017.

Změny rozvrhu práce k 15.6.2017.

Změny rozvrhu práce k 1.7.2017.

Změny rozvrhu práce k 1.8.2017.

Změny rozvrhu práce k 15.8.2017.

Změny rozvrhu práce k 1.9.2017.

Změny rozvrhu práce k 1.10.2017.

Změny rozvrhu práce k 1.11.2017.

Změny rozvrhu práce k 1.12.2017.