Okresní soud v Kolíně

Základní informace

Okresní soud v Kolíně - zde

Důvod a způsob založení povinného subjektu - zde

Bezbariérový přístup - zde

Kamerový systém - zde

Průkaz energetické náročnosti budovy - zde

Poučení pro osoby vstupující do jednací síně - zde

Organizační struktura - zde

 

GDPR

Obecná informace ke zpracování a ochraně osobních údajů v justici - zde

GDPR - svědečné - trestní řízení - zde

GDPR - svědečné - civilní řízení - zde

 

Interní protikorupční program Okresního soudu v Kolíně

Oznámení při podezření na korupci lze provést prostřednictvím e-mailové adresy korupce@osoud.kol.justice.cz nebo protikorupční linky 773 783 385. Přijímána budou pouze oznámení při podezření na korupci, ostatní podání nebudou vyřizována.

Uvítáme, jestliže poskytnete konkrétně, aktuální a ověřitelné informace a sdělíte také kontakt na Vás.

 

IPP aktualizace k 30.06.2022 - zde

Etický kodex soudců a zaměstnanců - zde, zde

Informace o poradcích a poradních orgánech - Okresní soud v Kolíně nevyužívá služeb poradců.

Profesní životopisy - zde

 

Interní oznamování - whisteblowing

Informace o zavedení a využívání kanálů a postupů pro interní oznamování - zde

 

Příjem podání

Informace o příjmu podání v elektronické podobě - zde

Přehled informativních e-mailů k podání doručovanému soudu - zde

 

Justiční stráž

Pokyn příslušníkům místní jednotky justiční stráže působícím u Okresního soudu v Kolíně k zajištění kontrol osob vstupující do budovy soudu a stanovení dalších úkolů - zde

 

Notářské úřady v působnosti Okresního soudu v Kolíně

Notářské úřady -zde

 

Exekutorský úřad

Exekutorský úřad Kolín – zde

 

Okresní státní zastupitelství

OSZ Kolín – zde

 

Probační a mediační služba

PMS Kolín – zde