Okresní soud v Kolíně

Formuláře

Žádost o výpis soudních řízení - zde

 

Žádost o nahlédnutí do spisu - zde

 

Žádost o zahájení dodatečného projednání dědictví - zde

 

Žádost o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti - zde

Žádost o zahlazení odsouzení - zde

 

Roční zpráva opatrovníka - zde

Návrh na omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka (vzor) - zde

Soupis jmění opatrovance - zde

Návrh na úpravu poměrů - zde

Návrh na zvýšení nebo snížení výživného - zde

 

Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech k žádosti o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce - zde

Prohlášení právnické osoby - zde