Okresní soud v Kolíně

Okresní soud v Kolíně

Okresní soud v Kolíně
Kmochova 144
280 02 Kolín
IČO: 00024520

 

Předsedkyně soudu: Mgr. Markéta Šottová

Ředitelka správy soudu: Ing. Petra Chlumská

 

 

Další informace:

  • Podání s kolkovými známkami se přijímají v podatelně - číslo dveří 6a
  • Elekronická podatelna soudu - ePodatelna
  • Elekronická úřední deska soudu - infoDeska
  • Informace o jednání - infoJednání
  • Prodej kolků v pokladně - číslo dveří 11
  • Informace o znalcích a tlumočnících v pokladně - číslo dveří 11
  • Příjem návrhů na nařízení předběžného opatření po celou pracovní dobu - číslo dveří 6a
  • Stížnosti účastníků se přijímají písemně v podatelně soudu - číslo dveří 6a