Okresní soud v Kolíně

Úřední deska

Úřední deska soudu se nachází naproti vchodu ve vestibulu soudu na stěně schodiště

Elektronickou úřední desku soudu naleznete - zde

 

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb. osvobodném přístupu k informacím, v platném znění - zde

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění - zde

Výroční zprávy -

2023 - zde

2022 - zde

2021 - zde

2020 - zde

2019 - zde

2018 - zde

2017 - zde

2016 - zde

2015 - zde

2014 - zde

2013 - zde

2012 - zde

2011 - zde

TISKOPIS žádosti o výpis řízení - zde

Souhrnná zpráva o vyřizování žádostí - zde

Poskytnuté informace - zde

Zpráva příslušné osoby o činnosti za rok 2023 podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů - zde