Okresní soud v Domažlicích

Vzory ke stažení

Opatrovnické řízení:

 

a) Řízení o úpravu výchovy a výživy nezletilých dětí 

 • Návrh na úpravu péče a určení výživy (bez uzavření manželství) 
 • Návrh na úpravu péče a určení výživy (před a po dobu rozvodu) 
 • Návrh na úpravu péče a určení výživy (po dobu rozvodu)
 • Návrh na úpravu péče a určení výživného (třetích osob) 
 • Návrh na úpravu rodičovského styku 
 • Návrh na snížení / zvýšení / zrušení  výživného
 • Návrh na zvýšení výživného  
 • Návrh na stanovení výživného 

 

 • Návrh na změnu příjmení 
 • Návrh na schválení právního jednání 

 

 • Návrh na určení otcovství 
 • návrh na popření otcovství 

 

 • Návrh na osvojení
 • Návrh na pěstounskou péči

 

 

b) Řízení o jmenování opatrovníka (§465)

 

 

c) Řízení o omezení svéprávnosti a o jmenování opatrovníka

 

 

Pozůstalostní (dědické) řízení:

 

 

Výkon rozhodnutí ("exekuce"):

 

Trestní řízení:

 

 

Poskytování informací: