Okresní soud v Domažlicích

Tisková zpráva

Okresní soud v Domažlicích sděluje, že v letošním roce obsadil na zkrácené pracovní úvazky tři emeritní soudkyně (JUDr. Mašinová, Mgr. Kyvířová a JUDr. Formánková) na pozici vyššího soudního úředníka k zajištění předávání jejich dlouholetých profesních zkušeností a znalostí nastupující generaci soudců, justičních kandidátů, asistentů soudce, jakož i všem členům odborného justičního aparátu. Současně na pozici soudní tajemnice získal soud Mgr. Líkařovou jako soudního sociálního pracovníka za účelem zvýšení ochrany procesních práv účastníků v oblasti rodinného práva.