Okresní soud v Děčíně

Okresní soud v Děčíně

       

Okresní soud v Děčíně je okresní soud se sídlem v Děčíně, jehož odvolacím soudem je Krajský soud v Ústí nad Labem.  Rozhoduje jako soud prvního stupně ve všech trestních a civilních věcech, ledaže jde o specializovanou agendu (nejzávažnější trestné činy, insolvenční řízení, spory ve věcech obchodních korporací, hospodářské soutěže, duševního vlastnictví apod.), která je svěřena krajskému soudu.

  • Soud se nachází v historické budově bývalé radnice s bezbariérovým přístupem na Masarykově náměstí. Budova je už od roku 1958 chráněna jako nemovitá kulturní památka.

K Okresnímu soudu v Děčíně se dostanete jak MHD -http://www.dpmd.cz/mapy/Mestska/DPMD_mad.pdf  (odkaz na mapu autobusových linek), tak i osobním automobilem. Parkování je možné přímo na Masarykově náměstí.

 

Organizační struktura

 

Důvod a způsob založení povinného subjektu

 

Bankovní spojení pro platby od veřejnosti

 

50 Spr 1023/2021 - Opatření pověřené předsedkyně Okresního soudu v Děčíně stanovující seznam osob, které nebudou kontrolovány při vstupu do budovy Okresního soudu v Děčíně

 

Poučení pro osoby vstupující do budovy Okresního soudu v Děčíně

 

Základní informace o přístupnosti do budovy Okresního soudu v Děčíně

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Zveřejnění informací - §5 odst. 3 zák. č 106/1999 Sb.

 

Zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích     Zákon č. 99/1963 Sb. (opravné prostředky, odvolání)

 

Nejdůležitější předpisy    

 

Vnitřní oznamovací systém pro oznamování protiprávního jednání a ochranu těchto oznamovatelů                                                           

 

GDPR

Zpracování a ochrana osobních údajů Okresním soudem v Děčíně 

Informace podle ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení nebo GDPR")

 

Interní protikorupční program

Pro přijímání stížností, oznámení a podnětů v oblasti korupce je zřízena e-mailová protikorupční adresa  korupce@osoud.dec.justice.cz 

 

Seznam poradců:

 

 Důležité odkazy