Okresní soud v Děčíně

Úřední deska

 

InfoDeska    Okresního soudu v Děčíně

Úřední deska je umístěna na budově soudu (vpravo od hlavního vchodu) a v přízemí budovy soudu.

Na úřední desce Okresního soudu v Děčíně jsou umístěna upozornění na úřední a pokladní hodiny.  Jsou zde vyvěšována usnesení okresního soudu o dražbách, ustanovení opatrovníka, prodeji majetku, vyhlášení konkurzu, vyhlášení likvidace a  protokoly o předání spisů soudnímu exekutorovi.

 

Rozvrh pověřování notářů pro rok 2024

 

Seznam znalcůSeznamy znalců, tlumočníků a překladatelů – Justice.cz