Přejít k obsahu

Okresní soud v Děčíně

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Úřední deska

 

InfoDeska    Okresního soudu v Děčíně

Úřední deska je umístěna na budově soudu (vpravo od hlavního vchodu) a v informačním středisku v budově

soudu. 

Na úřední desce Okresního soudu v Děčíně jsou umístěna upozornění na úřední a pokladní hodiny.  Jsou zde

vyvěšována usnesení okresního soudu o dražbách, ustanovení opatrovníka, prodeji majetku, vyhlášení konkurzu,

vyhlášení likvidace a  protokoly o předání spisů soudnímu exekutorovi.

 

 

Rozvrh pověřování notářů pro rok 2021

 

Rozvrh pověřování notářů pro rok 2020