Okresní soud v Děčíně

Úřední hodiny

          

Informační centrum Okresního soudu v Děčíně                                             

Tel.: 412 709 811

E-mail: info@osoud.dec.justice.cz

Informační centrum se nachází v přízemí budovy soudu na č. dv. 113 se vstupem za stanovištěm justiční stráže. Osoby vcházející do budovy soudu a informačního centra jsou povinny strpět bezpečnostní kontrolu justiční stráže. Informační centrum je monitorováno kamerovým systémem a je uchováván záznam.

 

Informační centrum:

  • podává osobní a telefonické informace o stavu a průběhu řízení
  • podává informace z oblasti justice z internetových stránek přístupných veřejnosti
  • přijímá změny adres účastníků řízení a omluvy k jednání
  • přijímá podání účastníků a doručuje písemnosti soudu
  • vyznačuje doložky právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy soudních rozhodnutí
  • sděluje výši závazku vůči soudu
  • umožňuje nahlížení do rozvrhu práce
  • informuje o možnostech podání stížnosti

 

Nahlížení do soudních spisů a pořizování fotokopií ze soudních spisů v souladu s VKŘ za použití sazebníku zákona č. 549/1991 Sb,o soudních poplatcích je možné pouze po předchozí domluvě  (telefonicky - 412 709 811, příp. mailem - info@osoud.dec.justice.cz). 

Bezplatně je možno pořizovat kopie prostřednictvím vlastního fotoaparátu.

Informační centrum neposkytuje právní poradenství, ale informuje o bezplatných právních poradnách.

 

Provozní doba informačního centra je stanovena rozvrhem práce následovně:

Pondělí:                     8:00 hod.         –          16:00 hod.

Úterý:                         8:00 hod.         –          15:00 hod.

Středa:                       8:00 hod.         –          16:00 hod.

Čtvrtek:                      8:00 hod.         –          15:00 hod.

Pátek:                         8:00 hod.         –          13:00 hod.

Polední přestávka informačního centra je od 11:30 do 12:30 hod. V době polední přestávky je informační centrum uzavřeno.

 

Podání můžete soudu doručit i prostřednictvím podatelny, která má provozní dobu:

Pondělí:                     8:00 hod.         –          16:00 hod.

Úterý:                         8:00 hod.         –          15:00 hod.

Středa:                       8:00 hod.         –          16:00 hod.

Čtvrtek:                      8:00 hod.         –          15:00 hod.

Pátek:                         8:00 hod.         –          14:00 hod.

Polední přestávka podatelny je od 11:30 do 12:00 hod. V době polední přestávky je podatelna uzavřena.

 

Platby můžete uskutečnit prostřednictvím pokladny v provozní době:

Pondělí:                     8:00 hod.         –          16:00 hod.

Úterý:                         8:00 hod.         –          15:00 hod.

Středa:                       8:00 hod.         –          16:00 hod.

Čtvrtek:                      8:00 hod.         –          15:00 hod.

Pátek:                         8:00 hod.         –          13:00 hod.

Polední přestávka pokladny je od 11:30 do 12:30 hod. V době polední přestávky je pokladna uzavřena.

Poslední klient bude vpuštěn 15 minut před koncem provozních hodin.

 

Návštěvní dny dle zákona 6/2002 Sb., o soudech a soudcích:

Předseda soudu:                                                    středa     09:30 hod. - 10:30 hod.

Místopředsedkyně pro občanskoprávní úsek:       pondělí   09:30 hod. - 10:30 hod.   

Pověřený místopředseda pro trestní úsek:            středa     12:00 hod. - 13:00 hod.

(Návštěvu u vedení soudu je vhodné předem dohodnout i pro návštěvní hodiny. Neohlášená návštěva nemusí být výjimečně, z naléhavých provozních anebo časových důvodů, přijata; v takovém případě s ní bude dohodnut jiný konkrétní termín.)