Přejít k obsahu

Okresní soud v Děčíně

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Úřední hodiny

          

 

Informační centrum Okresního soudu v Děčíně                                             

tel: +420 412 709 804, +420 412 709 835

e-mail: info@osoud.dec.justice.cz

 

Informační centrum se nachází v přízemí budovy soudu na č. dv. 113 se vstupem za stanovištěm justiční stráže. Osoby vcházející do budovy soudu a informačního centra jsou povinny strpět bezpečnostní kontrolu justiční stráže. Informační centrum je monitorováno kamerovým systémem a je uchováván záznam.

 

Informační centrum:

podává osobní a telefonické informace o stavu a průběhu řízení

  • podává informace z oblasti justice z internetových stránek přístupných veřejnosti
  • přijímá změny adres účastníků řízení a omluvy k jednání
  • přijímá podání účastníků a doručuje písemnosti soudu
  • vyznačuje doložky právní moci a vykonatelnosti na soudních rozhodnutí
  • sděluje výši závazku vůči soudu
  • umožňuje nahlížení do rozvrhu práce
  • informuje o možnostech podání stížnosti

 

Po předchozí osobní domluvě či prostřednictvím telefonu nebo e-mailu

  • realizuje nahlížení do soudních spisů
  • realizuje nahlížení do spisů CEPR
  • zajišťuje pořizování fotokopií ze soudních spisů v souladu s VKŘ za použití sazebníku zákona o soudních poplatcích

Informační centrum neposkytuje právní poradenství, ale informuje o bezplatných právních poradnách.

 

Provozní doba informačního centra je stanovena rozvrhem práce následovně:

Pondělí:                     8:00 hod.         –          17:00 hod.

Úterý:                         8:00 hod.         –          15:30 hod.

Středa:                       8:00 hod.         –          17:00 hod.

Čtvrtek:                      8:00 hod.         –          15:30 hod.

Pátek:                         8:00 hod.         –          14:00 hod.

Polední přestávka od 11:30 do 12:30 hod. V době polední přestávky je infocentrum uzavřeno.

 

Podání můžete soudu doručit i prostřednictvím podatelny, která má provozní dobu:

Pondělí a středa:      8:00 hod.         –          17:00 hod.

Ostatní dny:               8:00 hod.         –          15:30 hod.

Platby můžete uskutečnit prostřednictvím pokladny v provozní době:

Pondělí:                     8:00 hod.         –          16:30 hod.

Úterý:                         8:00 hod.         –          15:00 hod.

Středa:                       8:00 hod.         –          16:30 hod.

Čtvrtek:                      8:00 hod.         –          15:00 hod.

Pátek:                         8:00 hod.         –          13:30 hod.

Polední přestávka podatelny a pokladny od 11:00 do 12:00 hod.

Poslední klient bude vpuštěn 15 minut před koncem provozních hodin.

 

 

 

Návštěvní dny dle zákona 6/2002 Sb., o soudech a soudcích:

Předsedkyně soudu: pondělí:                                    10:00 hod. – 11:00 hod.

Místopředseda pro občanskoprávní úsek: pondělí: 09:30 hod. – 10:30 hod.

Místopředseda pro trestní úsek: úterý:                     12:00 hod. – 13:00 hod.