Digitální systémy veřejné správy

Komponenta 1.2 Digitální systémy veřejné správy

Posílení infrastruktury pro digitální pracoviště

Cílem projektu je zvýšení kapacity pro ukládání dat Ministerstva spravedlnosti, posílení infrastruktury pro digitální pracoviště a práci na dálku.

Bez dostatečného technického zázemí na straně složek justice nelze efektivně využívat mobilní pracovní stanice a videokonference pro potřeby digitálně dosažitelné justice. Tímto projektem se infrastruktura pro digitální pracoviště posílí v následujících oblastech:

-             Pořízení nových serverů

-             Pořízení datových úložišť

-             Pořízení virtualizační platformy včetně licencí

-             Výměna SAN switchů

-             Výměna LAN switchů

Náklady zahrnuté v NPO: 45 632 387,21 Kč. vč. DPH

Termín realizace: 31.5.2026

Digitální transformace

Cílem projektu je vypracování datové analýzy (resp. podrobné identifikace procesů), která bude sloužit jako základ pro navazující digitální projekty a vytvoření datového skladu justice, který umožní práci nad daty justice, ať již v podobě statistik a reportů, nebo pro účely pokročilých analýz a pro otevření datových sad justice.

Dalším cílem projektu je vytvoření nástroje pro jednoduché a rychlé vytvoření rejstříků a evidencí dle legislativních požadavků tak, aby bylo možné vytvořit novou evidenci nebo rejstřík na základě již předpřipravené technologické platformy.

Náklady zahrnuté v NPO: 121 144 402,30 Kč. vč. DPH

Termín realizace: 31.5.2026

Videokonference

Cílem projektu je odstranění nedostatků, které brání v častějším využití videokonferencí na všech úrovních v resortu justice. Cíle bude dosaženo instalací dalších videokonferenčních setů.

V době pandemie byly videokonference jedním ze základních nástrojů k vypořádání a překonání důsledků COVID 19. Využitím tohoto způsobu komunikace v resortu justice bylo možné výrazným způsobem přispět k zachování fungování jednotlivých složek justice.

Přínosem pro občana bude efektivnější a rychlejší (a případně epidemiologicky bezpečnější) řešení životních situací s resortem justice.

Náklady zahrnuté v NPO: 43 537 255,51 Kč. vč. DPH

Termín realizace: 31.3.2023