Digitální služby občanům a firmám

Komponenta č. 1.1 Digitální služby občanům a firmám

 

Seznam soudních znalců a tlumočníků

Cílem projektu je zabezpečení dostupných, uživatelsky přívětivých informačních systémů státní správy. Dostupnost informačního systému s příslušenstvím aplikovatelný pro potřeby soudních znalců a tlumočníků, resortu justice, ostatních složek státní správy, místních samospráv a širokou veřejnost. Jednotlivé produkty projektu zabezpečují moderní informační systémy a digitální prvky v návaznosti na: Vytvoření nového Informačního systému, který umožní soudním znalcům a tlumočníkům plnit požadavky nové legislativy o soudních znalcích a tlumočnících (zákon 254/2019 sb. a 354/2019 sb. a spojené vyhlášky)

 

Náklady zahrnuté v NPO: 10 516 110 Kč. vč. DPH

Termín realizace: do 31.12.2022

 

Portál justice

Cílem projektu je vytvoření internetového portálu justice, kde bude moci uživatel získat přehledně a přístupně základní informace o justici a také bude moci využít jednotlivých digitálních služeb (jako jsou rozličná podání, přístupy a nahlížení do evidencí apod.). Projektem se zvýší dostupnost a přístupnost poskytovaných služeb a informací pro veřejnost. 

 

Náklady zahrnuté v NPO: 8 550 401 Kč. vč. DPH

Termín realizace: do 31.5.2026

 

Audiozáznamy ze soudních jednání a přepis na text

Cílem projektu je instalace zařízení sloužících k pořizování audio dat v rámci soudního jednání a o stavebně-technickou úpravu soudních síní s tím spojenou.

Pořizování záznamů z jednání napomůže transparentnosti řízení a zajistí účastníkům řízení v nejvyšší míře objektivní zaznamenání skutečností při soudním jednání. Omezením protokolace a přepisů může rovněž soudní řízení zrychlit a účastníkům poskytnout podklady o jednání dříve než po vypracování finálního protokolu.

 

Náklady zahrnuté v NPO: 209 mil. Kč. vč. DPH

Termín realizace: do 31.12.2023