Digitalizace Justice

Digitalizace justice

Ministerstvo spravedlnosti realizuje v rámci Národního plánu obnovy celkem 5 projektů zaměřených na digitalizaci justice. Všechny tyto projekty jsou zařazeny do pilíře č. 1 – Digitální transformace a jsou rozděleny mezi komponenty č. 1.1. a 1.2., které obě vlastní Ministerstvo vnitra. Celkové náklady na realizaci těchto projektů jsou ve výši 440,7 mil. Kč a jedná se o následující projekty:

Do komponenty č. 1.1 Digitální služby občanům a firmám patří tyto projekty:

1) Portál justice
2) Audiozáznamy ze soudních síní a přepis na text

3) Seznam soudních znalců a tlumočníků
a jsou sdruženy v reformě č. 5 s názvem „Digitální služby v resortu justice" a investici č. 1 s názvem „Digitální služby pro koncové uživatele"

 

Do komponenty č. 1.2 Digitální systémy veřejné správy patří tyto projekty:
1) Posílení infrastruktury pro digitální pracoviště
2) Digitální transformace
3) Videokonference

a jsou sdruženy v reformě č. 6 s názvem „Vytvoření předpokladů pro digitální justici