Městský soud v Brně

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Uplatňování zák. č. 106/1999 Sb. u Městského soudu v Brně

jak a kde lze žádat o informace, odvolání, poplatky apod.

 

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

přehled úhrad dle instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR za poskytování informací dle daného zákona

 

Výroční zprávy o činnosti Městského soudu v Brně v oblasti poskytování informací podle daného zákona za jednotlivé uzavřené roky naleznete na infoDesce soudu (elektronická úřední deska soudu; více k Úřední desce soudu zde), konkrétně pak: