Okresní soud Brno venkov

Úřední deska

Internetová úřední deska - infoDeska

 

Okresní soud Brno-venkov - elektronická úřední deska soudu k nahlížení zde (infoDeska)

 

na elektronické úřední desce (na infoDesce) se vyvěšují dokumenty určené ke zveřejnění v souladu s právními předpisy v souvislosti s probíhajícími jednáními soudu, resp. v souvislosti s potřebami a činností správy soudu, a to na nezbytně nutnou dobu; obsah infoDesky lze třídit podle agend soudu

 

základní dokumenty správy soudu naleznete duplicitně taky v Základních informacích

 

Úřední deska v prostorách soudu

 

obsah elektronické úřední desky soudu (infoDesky) se elektronicky přenáší (zrcadlí) taky na digitální úřední desku soudu; digitální úřední deska soudu je sestavená ze čtyř elektronických modulů a nahrazuje listinnou podobu klasické úřední desky soudu; obsah digitální úřední desky je modulově uspořádán podle agend a časově setříděn od nejnovějších dokumentů (od nově vyvěšených dokumentů) po nejstarší dokumenty (po dokumenty vyvěšené v minulých dnech, měsících resp. létech); dokumenty mají podobu otevřených listů formátu listinných dokumentů (A4) a lze se mezi nimi pohybovat (rolovat) šipkami (tlačítky) vpravo a vlevo

 

Doplňující informace k prostorám soudu

 

v budově soudů justičního areálu v Brně (JAB) se nachází dva okresní soudy, a to Okresní soud Brno-venkov a Městský soud v Brně; v atriu budovy soudů jsou informační panely, informační centrum, pokladna a podatelna náležící Okresnímu soudu Brno-venkov umístěny po jeho pravé straně ve směru od hlavního vchodu (obdobně pro Městský soud v Brně jsou dané prostory umístěny po jeho levé straně ve směru od hlavního vchodu); z hlediska ulehčení orientace veřejnosti v prostorách budovy soudů jsou prostory a zařízení rozlišeny barevně - Okresní soud Brno-venkov má červené provedení značení prostor a zařízení, Městský soud v Brně má modré provedení značení prostor a zařízení

 

nad digitální úřední deskou soudu v atriu budovy soudů se nachází monitory s elektronickým výpisem plánovaných jednání soudu v jednacích síních soudu naplánovaných na daný den; výpis plánovaných jednání na daný den se zobrazuje cyklicky od prvního do posledního jednání v daném dni; celkem se výpis zobrazuje na dvou monitorech, na kterých je tento obsahově uspořádán podle jednacích síní soudu

 

digitální úřední desky soudů a monitory s elektronickým výpisem plánovaných jednání soudu náležící Okresnímu soudu Brno-venkov jsou v budově soudů umístěny po pravé straně atria (obdobně pro Městský soud v Brně jsou umístěny po levé straně atria)

odkazy na ostatní užitečné informace naleznete v Základních informacích - Styk s veřejností

 

Další internetové zdroje

 

Informace o průběhu soudního řízení (infoSoud)

přehled událostí, které nastaly v průběhu řízení ve formě přehledné tabulky a podrobného zobrazení

 

Informace o nařízených jednáních soudu (infoJednani)

přehled nařízených jednání v jednacích síních soudů zobrazených podle jednací místnosti a data

 

Statistika a výkaznictví (infoData)

dokumenty výkazů soudů a státních zastupitelství, statistické ročenky apod.