Přejít k obsahu

Okresní soud Brno venkov

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Veřejné zakázky

Profil zadavatele (OS Brno - venkov) pro zadávaní velkých VZ k nahlížení zde

profil všech zadavatelů resortu justice - elektronický nástroj a profil eGordion / Tender arena (použit zejména pro nadlimitní a podlimitní VZ)

 

Profil zadavatele (OS Brno - venkov) pro zadávání VZMR (NEN) k nahlížení zde

elektronické tržiště a profil zadavatele pro VZMR platný od 1.7.2017 - Národní elektronický nástroj NEN. Profil zadavatele je součásti multiprofilu zadavatele Ministerstva spravedlnosti a proto se na daném profilu zobrazují veřejné zakázky celého multiprofilu, tedy veřejné zakázky všech organizací, které jsou připojené k multiprofilu zadavatele Ministerstva spravedlnosti

 

pro VZMR realizované do 30.6.2017 bylo zadavatelem používáno elektronické tržiště a profil zadavatele TENDERMARKET

 

Přehled zveřejněných smluv OS Brno - venkov v souladu se zákonem č. 340/2015  Sb., o registru smluv v aktuálním znění k nahlížení zde

v zobrazeném okně podrobného vyhledávání stačí zadat IČO publikujícího subjektu, tj. IČO Okresního soudu Brno - venkov  00025071

 

Přehled zveřejněných smluv a uhrazených faktur OS Brno - venkov na portálu Otevřená data české justice k nahlížení zde

od poloviny června 2015 jsou, v souladu s instrukcí Ministerstva spravedlnosti ČR, vkládány do katalogu veřejných dat údaje o všech smlouvách uzavřených soudem v době od roku 2011; stejně tak jsou zveřejňovány i údaje o platbách provedených soudem v době od roku 2009; tyto údaje jsou čtvrtletně aktualizovány