Okresní soud ve Vyškově

Okresní soud ve Vyškově

Okresní soud ve Vyškově
Kašíkova 28
682 01 Vyškov

 

tel: +420 518 720 111
fax: +420 518 720 250
datová schránka: qvnabgu
e-mail: podatelna@osoud.vys.justice.cz 

 

 

Budova Okresního soudu ve Vyškově se nachází v těsné blízkosti autobusového nádraží a asi 5 minut chůze od vlakového nádraží. Odkaz na mapu.

 

 

Parkování je možné přímo před budovou OS, kde se nachází placené parkoviště (2 hodiny parkování zdarma) nebo u vlakového nádraží, kde je parkování zdarma.

 

Při vstupu do budovy musí každý návštěvník projít bezpečnostním rámem a příruční zavazadlo vložit na jedoucí pás rentgenového zařízení. Zdravotně postiženým občanům je umožněn vstup do budovy za pomocí příslušníků justiční stráže. Zvonek je umístěn před vchodem do budovy. 

 

Poučení pro osoby vstupující do budovy soudu
Je zakázáno všem cizím osobám  vnášet zbraně, střelivo a další nebezpečné předměty do budovy soudu, s výjimkou příslušníků policie, vězeňské a justiční stráže ve službě. Při porušení tohoto zákazu zabrání Justiční stráž takové osobě ve vstupu do budovy. Zakázané předměty lze však uložit do úschovy u justiční stráže, a to v souladu s Organizačním opatřením předsedy soudu Spr 75/2021, ze dne 29. ledna 2021.
 

Vymáhání pohledávek Celní správou ČR

Nebude-li pohledávka soudu uhrazena ve lhůtě 30 dnů po její splatnosti, bude s účinností od 01.01.2024 předána k vymáhání Celní správě ČR. Toto ustanovení se nevztahuje na vymáhání pohledávek z pořádkových pokut."

 

Orientační tabule Okresního soudu ve Vyškově

Analýza přístupnosti budovy pro osoby s postižením

Interní protikorupční program

Zpracování a ochrana osobních údajů u OS ve Vyškově

Organizační struktura Okresního soudu ve Vyškově

 

OS ve Vyškově má  zaveden Vnitřní oznamovací systém v souladu  s ustanovením čl. 7 odst. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Informace budou poskytnuty na telefonním  čísle 546 518 889 nebo na emailové adrese: oznameni@ksoud.brn.justice.cz