Přejít k obsahu

Okresní soud ve Vyškově

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

Omezení provozu na konci roku 2019

 

Pokladna bude zcela uzavřena ve dnech: 20.12.2019, 27.12.2019, 30.12.2019 a 31.12.2019. Jistotu na předběžné opatření lze zaplatit poukázkou (vyzvednutí na podatelně) nebo bezhotovostně na účet Okresního soudu ve Vyškově č. 6015-1529731/0710, variabilní symbol 738

 

23.12.2019 - pracovní doba do 13:00 mimo podatelny a informačního centra

 

31.12.2019 - pracovní doba do 12:00 včetně pokladny a informačního centra.

Budete-li chtít 31.12.2019 v době od 12:00 do 15:30 hodin, kdy bude budova soudu včetně podatelny uzavřená, na podatelně soudu osobně učinit písemné podání, máte možnost podle příslušných procesních předpisů odevzdat toto podání k poštovní přepravě u kterékoliv pobočky České pošty, s.p., přičemž to má stejné právní účinky jako předání podání u soudu včetně zachování případných procesních lhůt.

 

 

 

Okresní soud ve Vyškově
Kašíkova 28
682 01 Vyškov

 

tel: +420 518 720 111
fax: +420 518 720 250
datová schránka: qvnabgu
e-mail: podatelna@osoud.vys.justice.cz

 

GSM brány pro odchozí hovory ze soudu

Od 10. 10. 2019 byly nasazeny GSM brány za účelem výrazného snížení nákladů za telefonování u odchozích hovorů ze soudu. V GSM branách jsou 4ks SIM karet. GSM brány jsou nakonfigurovány tak, aby si po dobu 10 dnů uchovávaly seznam uskutečněných hovorů (seznam odchozích hovorů ze soudu, tj. seznam volajících). Účastníci tak mají možnost zavolat zpět na soud na dané číslo SIM karty, ze kterého jim bylo naposledy voláno a dovolat se tak na konkrétního pracovníka soudu, se kterým naposledy hovořili, případně který se jim nedovolal jako poslední (systém si pamatuje pouze posledního volajícího). Podmínkou je, že volání se uskuteční ze stejného čísla, na které bylo voláno.

 

Seznam telefonních čísel SIM karet v GSM branách:

+420 601 305 407
+420 601 305 408
+420 601 305 409
+420 601 305 410

 

 

 

Elektronická podání

Informační oddělení

Seznam notářských úřadů notářů, jmenovaných do obvodu Okresního soudu ve Vyškově

Exekutorská komora

Probační a mediační služba