Okresní soud ve Vyškově

Informační oddělení

Od 1.1. 2010 je u Okresního soudu ve Vyškově zřízeno informační oddělení, které pro veřejnost zajišťuje poskytování osobních i telefonických  informací, mimo poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Informační oddělení sídlí v 1.NP dveře č. 129, telefon č. 518 720 129 nebo 546 583 129

 

Informační oddělení zajišťuje:

  • poskytování informací o stavu  řízení
  • vyznačování právní moci na předložené soudní rozhodnutí
  • pořizování kopií ze soudních spisů
  • nahlížení do soudních spisů pro oprávněné osoby
  • poskytnutí údajů ze seznamu znalců a tlumočníků. Seznam znalců a tlumočníků je rovněž  zpřístupněn  bezplatně  na www.justice.cz  pod odkazem Evidence znalců, tlumočníků a ústavů

Pro nahlížení do spisu je nutno se předem objednat telefonicky na výše uvedeném čísle nebo prostřednictvím emailové adresy info@osoud.vys.justice.cz. U neobjednaných žádostí o nahlížení do spisu bude vyhověno pouze v případě, pokud nebude žádost bránit práci se spisem a umožní to kapacitní možnosti soudu.

 

Doba k nahlížení do spisu  je denně  pondělí až pátek  od  7,00 do 13,00 hodin.

 

 

Jestliže  budete žádat kopie listin ze spisů , je  vhodné  využít k tomuto účelu vlastní fotoaparát, pomocí kterého si můžete zdarma pořídit neomezené množství kopií, v případě kopií pořizovaných soudem je žádost zpoplatněna Kč 20,-- Kč za  jednu neověřenou stránku, Kč 30,-- za stránku ověřenou – z. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích.