Okresní soud ve Vyškově

Elektronická podání

Od 1.10 2007 byla zprovozněna elektronická podatelna na portálu Justice.cz, takže kromě možnosti podávat pomocí elektronické pošty na adresy podatelna@osoud.vys.justice.cz je možné k provedení podání použít i internetový prohlížeč.

V obou případech (emailová zpráva i webový formulář) je nutný kvalifikovaný elektronický podpis.

 

Prostřednictvím datových zpráv a do nich vložených dokumentů je možné zasílat soudu podání v elektronické podobě a jejich přílohy. Datové zprávy lze soudu zasílat e-mailem, prostřednictvím datových schránek, webovou aplikací ePodatelna či přímým vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace. Podání v elektronické podobě a jejich přílohy je možné soudu zasílat 24 hodin denně. Jejich zpracování však probíhá pouze v úředních hodinách podatelny.

Pracovní doba elektronické podatelny

 Pondělí

       7.00   -   15.30       

 Úterý

       7.00   -   15.30       

 Středa

       7.00   -   15.30       

 Čtvrtek

       7.00   -   15.30       

 Pátek

       7.00   -   15.30