Okresní soud ve Vyškově

Dědické řízení

 

Seznam notářských úřadů notářů, jmenovaných do obvodu Okresního soudu ve Vyškově:
 

  1. Mgr. Jiří Hron – sídlo ve Vyškově - společníkem Mgr. Bohumil Kunc (notář v obvodu Okresního soudu v Uherském Hradišti)
  2. JUDr. Lucie Kavanová  - sídlo v Bučovicích
  3. JUDr. Blanka Lotreková – sídlo ve Slavkově u Brna
  4. Mgr. Filip Schwarzenstein – sídlo ve Vyškově

 

ROZVRH pověřování notářů jako soudních komisařů úkony v řízeních o pozůstalosti na rok 2024 je ke stažení zde

 

Oznámení Notářské komory o zahájení činnosti notáře zde