Okresní soud v Náchodě

Základní informace - Interní protikorupční program

Etický kodex - soudce

Etický kodex OS v Náchodě - zaměstnanci

Interní protikorupční program OS v Náchodě

 

Mapa korupčních rizik OS v Náchodě

Profesní životopisy vedení soudu:  Předseda soudu

                                                        Místopředsedkyně soudu

                                                        Místopředseda soudu

                                                        Ředitelka správy

 

Interní oznamování

Oznámení podezření na korupci a interní oznamování - whistleblowing