Okresní soud v Mostě

Rozvrh práce 2024

 RP 2024 s účinností od 01.01.2024

     Dodatek č. 1  s účinností od 09.01.2024 a 15.01.2024 + Opatření č. 1, Opatření č. 2
     Dodatek č. 2  s účinností od 01.02.2024
     Dodatek č. 3  s účinností od 01.02.2024
     Dodatek č. 4  s účinností od 29.02.2024
     Dodatek č. 5  s účinností od 01.04.2024
     Dodatek č. 6  s účinností od 08.04.2024 + Opatření č. 3, Opatření č. 4, Opatření č. 5, Opatření č. 6
                                                                                Opatření č. 7, Opatření č. 8

 RP 2024 ve znění Dodatku č. 1 - 6