Okresní soud v Mostě

Podrobné kontakty

 Organigram soudu

Předsedkyně soudu:
JUDr. Radka Heresová
Tel:   +420 477 104 711
Fax:  +420 477 104 712
IDDS: bueabp5
 podatelna@osoud.mst.justice.cz

Místopředsedkyně ve věcech občanskoprávních/tisková mluvčí:
Mgr. Jana Davidová
Tel:  +420 477 104 711
Fax: +420 477 104 712
IDDS: bueabp5
 podatelna@osoud.mst.justice.cz

Místopředsedkyně ve věcech trestních/tisková mluvčí: 
JUDr. Šárka Tampová
Tel:   +420 477 104 711
Fax:  +420 477 104 712
IDDS: bueabp5
 podatelna@osoud.mst.justice.cz

Ředitelka správy soudu:
Bc. Martina Ščuková
Tel:   +420 477 104 618
Fax:  +420 477 104 712
IDDS: bueabp5
 mscukova@osoud.mst.justice.cz

Správkyně aplikací/vedoucí úseku podatelen/webadmin:
Romana Rousová
Tel:  +420 477 104 700
        +420 737 468 407
Fax: +420 477 104 712
IDDS: bueabp5
 rrousova@osoud.mst.justice.cz

Informatik, správce sítě:
Ing. Bc. Petr Šic
Tel:  +420 477 104 777
        +420 773 322 852
Fax: +420 477 104 712
IDDS: bueabp5
 psic@osoud.mst.justice.cz

Vedoucí úseku bezpečnosti a kriz. řízení:
Sylva Havlíčková
Tel:  +420 477 104 624
Fax:  +420 477 104 712
IDDS: bueabp5
 shavlickova@osoud.mst.justice.cz

Vedoucí úseku správy budovy a majetku:
Stanislava Trollerová
Tel:  +420 477 104 662
        +420 605 066 227
Fax:  +420 477 104 712
IDDS: bueabp5
 strollerova@osoud.mst.justice.cz

Vedoucí finančního úseku:
Monika Mihalová
Tel:  +420 477 104 668
Fax: +420 477 104 712
IDDS: bueabp5
 mmihalova@osoud.mst.justice.cz

Vymáhání pohledávek:
Irena Brabcová, Iveta Macků, Bc. Petra Navrátilová
Tel:  +420 477 104 740, +420 477 104 687, +420 477 104 627
Fax: +420 477 104 712
IDDS: bueabp5
  ibrabcova@osoud.mst.justice.cz, imacku@osoud.mst.justice.cz, pnavratilova@osoud.mst.justice.cz 

Vedoucí trestního úseku/dozorčí úřednice:
Jitka Matysová
Tel:   +420 477 104 720
Fax:  +420 477 104 712
IDDS: bueabp5
 jmatysova@osoud.mst.justice.cz

Vedoucí civilního úseku/dozorčí úřednice:
Hana Fišková 
Tel:  +420 477 104 690
Fax: +420 477 104 712
IDDS: bueabp5
 hfiskova@osoud.mst.justice.cz

Vedoucí úseku nesporného, pozůstalostního a vykonávacího/dozorčí úřednice/vyšší soudní úřednice:
Petra Balínová
Tel:   +420 477 104 774
Fax:  +420 477 104 712
IDDS: bueabp5
 pbalinova@osoud.mst.justice.cz