Okresní soud v Litoměřicích

2019

Rozvrh práce na rok 2019 je k nahlédnutí zde
případně na úřední desce ve vestibulu budovy nebo
v kanceláři ředitelky správy soudu na čísle dveří 59 v I.patře budovy

Rozvrh pověřování notářů a určení notářů na rok 2019 je k nahlédnutí zde

 

Změny rozvrhu práce k 1.2.2019

Změny rozvrhu práce k 1.4.2019

Změny rozvrhu práce k 1.5.2019

Změny rozvrhu práce k 1.7.2019

Změny rozvrhu práce k 1.8.2019

Změny rozvrhu práce k 1.9.2019

Změny rozvrhu práce k 1.10.2019

Změny rozvrhu práce k 1.11.2019