Okresní soud v Litoměřicích

2016

Rozvrh práce na rok 2016 je k nahlédnutí zde.
případně na úřední desce ve vestibulu budovy nebo
v kanceláři ředitelky správy soudu na čísle dveří 59 v I.patře budovy

Rozvrh pověřování notářů a určení notářů na rok 2018 je k nahlédnutí zde.

 

 

Změny rozvrhu práce k 1.3.2016.

Změny rozvrhu práce k 1.4.2016.

Změny rozvrhu práce k 18.4.2016.

Změny rozvrhu práce k 1.7.2016.

Změny rozvrhu práce k 1.8.2016 včetně přílohy.

Dodatek rozvrhu práce k 1.8.2016.

Změny rozvrhu práce k 1.9.2016.

Změny rozvrhu práce k 21.9.2016.

Změny rozvrhu práce k 1.11.2016.